Politiet vil gi skattesjokk

Politiet og skatteetaten endrer praksis, og forsøker seg med et realt bøtesjokk overfor personer som ikke leverer selvangivelse.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Riksadvokat Tor-Aksel Busch skal sjøl møte i Høyesterett for å forsvare en praksis Oslo tingrett for kort tid siden stemplet som ulovlig.

Bakgrunnen er at oslopolitiet hadde gitt en flykaptein et forelegg på 81000 kroner, fordi han ikke hadde levert selvangivelse for 2001.

Politiet hadde etter avtale med skatteetaten rett og slett bakt tilleggsskatt på 66000 kroner inn i forelegget. Tilleggsskatten er normalt 30 prosent av utregnet skatt.

Femdoblet bot

Etter gammel rettspraksis skulle kapteinen hatt et forelegg på 15000 kroner. I stedet fikk han altså over det femdobbelte.

Tingrettsdommer Kim Heger stemplet «eksperimentet» som ulovlig.

Påtalemyndigheten har anket, og saken er gått til Høyesterett som prinsippsak.

I 2000 ble 19000 nordmenn ilagt tilleggsskatt for at de ikke leverte selvangivelse, mens 1128 ble politianmeldt av skatteetaten.

Det er Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) som skaper problemer for skatteetaten. Ifølge EMK, og avgjørelser i Høyesterett, er tilleggsskatt en straff, det samme er et forelegg. Ifølge EMK skal ikke en person kunne straffes to ganger for samme forhold.

Kompetanse

Påtalemyndigheten begrunner sin lovtolkning med at det er lov å ilegge både tilleggsskatt og forelegg for samme lovbrudd «når det skjer samtidig», altså at tilleggsskatten bakes inn i forelegget.

Tingrettsdommer Heger mener imidlertid at dette er dobbeltstraff.

- Politiet har heller ikke kompetanse til å ilegge og inndrive tilleggsskatt, konkluderer Heger.

Han kan heller ikke se at det er holdepunkter i de såkalte dobbeltstraff-avgjørelsene til å skjerpe bøtenivået i denne typen saker dramatisk på dette tidspunkt.

Flykapteinen ble dømt til å betale et forelegg på 15000 kroner.

<B>REGNINGA KAN BLI HØY:</B> Om du ikke leverer selvangivelsen.