Politiet vil ha flere i varetekt

Oslo-politiet vil framstille over 100 flere kriminelle gjengangere for varetektsfengsling i år enn i 1998.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I fjor ble 526 personer som politiet har satt i den nevnte kategorien, framstilt for fengsling i Oslo forhørsrett.

- I år har vi i vår virksomhetsplan til Justisdepartementet skrevet at vi har som mål å øke dette tallet med 25 prosent, sier kriminalsjef Roger Andresen .

- Et ambisiøst mål som vil sette store krav til oss, sier han.

Ifølge kriminalsjefen er en gjenganger nå definert som en person som har mer enn fem uoppgjorte forbrytelse. Det er disse politiet vil ha i varetekt.

- Slike personer fortsetter erfaringsmesig ufortrødent videre med sin kriminalitet til politiet sier stopp ved å begjære varetektsfengsling, sier Andresen.

Flere ble løslatt

Oslo-politiet framstilte totalt 1054 kvinner og menn for varetektsfengsling i fjor. Av disse ble 135 løslatt av forhørsrettsdommeren.

Ifølge Andresen har det vært en økende tendens, særlig i siste del av fjoråret, til at forhørsretten har løslatt de siktede.

- Når vi påkjærer løslatelsene til kjæremålsutvalget i lagmannsretten, får vi medhold i ca. 80 prosent av tilfellene. Mener vi det er fare for gjentakelse av straffbare handlinger, påkjærer vi alltid en løslatelse i forhørsretten, sier Andresen.

- Det skjer at uskyldige mennesker blir varetektsfengslet. Betyr ikke Oslo-politiets målsetning at denne faren vil øke ytterligere?

- Nei. Den kategorien vi snakker om, er personer med saker hvor det i de aller fleste tilfellene foreligger mange tilståelser. I tillegg har de siktede som oftest flere dommer bak seg.

Tryggere for andre

- Vår absolutt viktigste oppdragsgiver er den store majoriteten av Oslos befokning som ikke begår kriminelle handlinger - og som ønsker seg en tryggere by i form av mindre vold, ran og tyverier. Ved å øke antall fengslinger som nevnt, vil Oslo bli en tryggere by. Det er vårt mål, sier Andresen.

- Vi ønsker å holde gjengangerne i varetekt helt fram til hovedforhandling - og dom er falt. Det betyr at de kan gå rett fra varetekt og over på soning. Målet er å gjøre varetektstida så kort som mulig. Det er satt av en egen sal i Oslo byrett til dette formålet.

Et vesentlig moment ved å få saker raskt pådømt, er at de kriminelle gjengangerne ikke får en serie med uoppgjorte forhold før de får sakene pådømt.

- Kriminelle som kontinuerlig begår lovbrudd og får mange saker pådømt på en gang, får mildere straff enn hyppigere pådømmelse av færre saker ville betydd, sier Andresen.