Politiet vil legalisere ærekrenkelser

Snart kan du si nesten det du vil.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Lovendringen er framsatt i forslaget til ny straffelov, og forslaget er sendt ut på høring. Justisdepartementet vil imidlertid fortsatt at grove ærekrenkelser skal være straffbare med en strafferamme på fengsel inntil ett år. Allmenne hensyn må tilsi påtale.

I fjor ble det registrert 72 anmeldelser for ærekrenkelser. Av disse ble ni avgjort med forelegg, tiltale, påtaleunnlatelse eller konfliktråd. For de øvrige ble sakene henlagt med ulike begrunnelser, som for eksempel ikke rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbare forhold, manglende opplysninger om gjerningsmannen og manglende saksbehandlingskapasitet.

Visepolitimester Sveinung Sponheim skriver i et brev til Politidirektoratet at en ny straffelov også bør inneholde en selvstendig straffetrussel for krenkelsen av æresfølelsen, fordi bestemmelsen vil være nyttig i sammenheng med en paragraf i straffeloven om hatefulle ytringer.

Pakkis

-I private sammenhenger eller i det halvoffentlige rom kan det framsettes ytringer som oppleves som krenkende og nedverdigende, uten at de fanges opp av bestemmelsen om hatefulle ytringer, og det heller ikke er naturlig å si at den krenkedes omdømme påvirkes negativ.

Dette kan være særlig aktuelt og særlig smertefullt for etniske minoriteter, som kan utsettes for uttrykk og formuleringer som pakkis, som regelmessig ikke kan straffes som en rasistisk ytring.

Likevel er det nettopp selvfølelsen og æresfølelsen som krenkes, og grove krenkelser av denne art som blir overhørt eller på annen måte blir kjent for tredjemann, bør også være straffbare.

Ytringer av denne art er ekstremt destruktive i et samfunnsperspektiv, og svært tunge for dem som utsettes for det, skriver Sponheim.

VIL ENDRE:  Sveinung Sponheim. Foto: Scanpix
VIL ENDRE: Sveinung Sponheim. Foto: Scanpix Vis mer

Antikvarisk

Oslo politidistrikt legger til grunn at straffen for krenkelse av omdømmet begrenses til fengsel i ett år. Det er svært lenge siden ubetinget fengsel ble benyttet i denne type saker, og selv bruk av betinget fengsel må anses for nærmest antikvarisk.

-Det er helt urealistisk at det noensinne vil kunne framsettes ærekrenkelser som «belønnes» med fengsel i over ett år. Mortifikasjon og oppreisning vil dessuten ha en viss allmennpreventiv effekt, og være vesentlig for den fornærmede, skriver Oslo-politiet. Det vil fortsatt være mulig å anlegge privat straffesak med krav om mortifikasjon, om politiet velger å henlegge en anmeldelse for ærekrenkelse.