Politiet vil straffe dommer

KRISTIANSAND (Dagbladet): En byrettsjustitiarius i Kristiansand er mistenkt for å ha brutt flere lovbestemmelser om taushetsplikt. Etter det Dagbladet kjenner til har Oslo politikammer anbefalt statsadvokaten å ta ut tiltale mot toppdommeren.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ifølge anklagene skal dommeren ha spredt taushetsbelagte opplysninger og fått medarbeidere i departementet, Kripos og Kristiansand politikammer til å utlevere fortrolig materiale fra flere interne politiregistre. I kjølvannet kan staten vente seg krav om oppreisning og erstatning i hundretusenkronersklassen. Foreløpig har regjeringsadvokaten avslått kravene.

Sjekket bak ryggen

Taushetsbruddene skal ha skjedd da dommeren i april 97 ledet ansettelsesprosessen av ny leder for domsstolens namsavdeling. Til stillingen kreves det verken politiattest eller utvidet politiattest.

Uten å innhente noe som helst samtykke foretok dommeren likevel omfattende undersøkelser omkring den best kvalifiserte søkeren, en 41 år gammel jurist som er ansatt i en ledende offentlig stilling.
Søkeren avslørte sammenhengen da han uventet fikk beskjed om at han likevel ikke var kandidat til jobben. I stedet gikk jobben til en ikkejurist som i en årrekke har vært tilknyttet Kristiansand byrett.

Kriminelt

I august ble forholdet anmeldt fordi 41-åringen mente det var ulovlig innsamlede opplysninger om mindre alvorige kriminelle forhold fra hans ungdomstid som hindret ham i å bli ansatt i en offentlig stilling 26- 27 år seinere.

Ifølge loven skal ikke gamle synder oppgis på politiattester. For eksempel skal ubetinget fengselsstraff over seks måneder utelates fra politiattesten når det har gått ti år fra løslatelsen. Videre har tidligere ansatte i politiet og påtalemyndigheten taushetsplikt også etter at de har sluttet i tjenesten.

Flere mistenkte

Politiadjutant Unni Fries Stepaschko ved Oslo politikammer bekrefter at byrettsjustitiariusen er mistenkt for overtredelser av straffelovens paragraf 121, strafferegistreringslovens paragraf 8 og straffeprosesslovens paragraf 61a.
Etter omfattende etterforskning ble saken i forrige uke oversendt med innstilling til statsadvokatene i Oslo.

Dagbladet har grunn til å tro at politiet også innstiller på at en førstekonsulent i Justisdepartementets domstolavdeling skal tiltales for straffbare taushetsbrudd. I tillegg er en ansatte ved Kripos og Kristiansand politikammer under etterforskning av politiets særskilte etterforskningsorgan (SEFO) for tilsvarende forhold i saken.