Barn døde etter alvorlige skader:

Politiets store dilemma

Fredag døde barnet som ble sendt til sykehus med alvorlige skader i juni. Fram til barnets bortgang har politiet stått overfor et stort dilemma.

DØDE: Tirsdag opplyser politiinspektør Per Thomas Omholt at barnet som ble sendt til sykehus med alvorlige skader i juni, døde fredag. Foto: NTB Scanpix
DØDE: Tirsdag opplyser politiinspektør Per Thomas Omholt at barnet som ble sendt til sykehus med alvorlige skader i juni, døde fredag. Foto: NTB ScanpixVis mer

Tirsdag ettermiddag opplyser politiet at det elleve uker gamle barnet som i juni ble sendt til Ullevål sykehus med alvorlige skader, døde fredag forrige uke.

Barnet ble sendt til sykehus 15. juni. Fem dager seinere ble foreldrene siktet for grov kroppsskade mot barnet, etter at helsepersonellet ved sykehuset mente at skadene var påført.

Tre teorier

- Den klinisk rettsmedisinske undersøkelsen, og bevisene for øvrig, viser at det er sannsynlighetsovervekt for at skadene på barnet er påførte, uttalte politiinspektør Per Thomas Omholt for omtrent tre uker siden.

- Vi mener fortsatt at det er skjellig grunn til mistanke, sier Omholt til Dagbladet tirsdag.

Til tross for dette, vil ikke politiet utelukke at det kan være andre årsaker til barnets hodeskader. Tirsdag understreker de at de jobber med tre teorier:

  • Skadene kan være bevisst påførte.
  • Skadene kan være påført ved uhell
  • Skadene kan ha medisinske årsaker.

At politiet går ut med forskjellige hypoteser på denne måten, mener Omholt at ikke er uvanlig.

- I alle straffesaker etterforsker vi alle hypoteser og tester ut om de kan være sannsynlige. Nå har vi gått ut med de tre mest sannsynlige hypotesene, forklarer Omholt.

SE TV: Torsdag morgen melder Sørøst politidistrikt i en pressemelding at et foreldrepar er siktet etter at deres felles barn er alvorlig skadd. Politiinspektør Per Thomas Omholt forklarer bakgrunnen for siktelsen. Reporter: Frode Andresen. Video: Christian Wehus / Dagbladet Vis mer

Gradvis dårligere

Politiinspektør Per Thomas Omholt forteller til Dagbladet at barnet ble gradvis dårligere i forrige uke, før det døde fredag. Foreldrene har vært ilagt besøksforbud med noen unntak.

- Når det er skjellig grunn til mistanke, ønsker vi i utgangspunktet å beskytte fornærmede mot dem som er siktet for å ha utøvd vold. Men man må samtidig hele tiden ha i bakhodet at én eller begge kan være uskyldige.

- Dette har vært det store dilemmaet, sier Omholt.

I forbindelse med at tilstanden gradvis ble dårligere, har politiet tillatt besøk oftere, men fremdeles med politi og helsepersonell til stede.

- Like før barnet døde ble det tillatt enda mer kontakt mellom foreldrene og barnet. Vi kom fram til et kompromiss med delvis besøkstillatelse, men med vakthold. Også har dette blitt løsnet litt opp i forbindelse med at barnet var døende, sier Omholt.

De siktedes forsvarere bekrefter utviklingen.

- Mora har fått anledning til å være med barnet stort sett hele tiden. Det opprinnelige besøksforbudet er ikke blitt praktisert den siste tiden, sier moras forsvarer, Andreas Nyhaug, til Dagbladet.

- For faren har det vært tillat besøk med vakthold gjennom denne vanskelige perioden. Vi har bedt om opphevelse av forbudet, og den siste tiden ble det tatt bort, sier farens forsvarer, Jon Anders Hasle, til Dagbladet.

Preget

Det siktede paret har hele tiden nektet straffskyld. Tirsdag forteller parets forsvarere til Dagbladet at de er svært preget.

- Hun har det ikke bra. Hele familien er i dyp sorg. Primært ønsker de ro, men samtidig er de veldig opptatt av å finne ut av hva som har skjedd, sier moras forsvarer, Andreas Nyhaug, til Dagbladet og tilføyer:

- Siden barnet ble innlagt på sykehus, har det vært en enorm påkjenning for min klient. Nå som barnet er borte, tar hun det svært tungt.

Det samme sier farens forsvarer, Jon Anders Hasle.

- Han har det helt forferdelig, i likhet med resten av familien. De har blitt møtt med god støtte fra resten av familien, og opplever det som har skjedd som dypt tragisk.

Hasle forteller at faren ønsker å understreke at politiet jobber ut fra tre teorier.

- Vi mener helt klart at denne sykdomstilstanden og det påfølgende dødsfallet har en medisinsk forklaring, sier han og forteller at de håper at den ventede sakkyndigrapporten kan avklare nærmere hva barnets tilstand skyldes.

Arbeidet videre

Politiinspektør Omholt forteller til Dagbladet at siden de gikk ut til offentligheten med siktelsen av foreldrene for tre uker siden, så har de gjennomført avhør, samt undersøkt forskjellige journaler.

- Vi har ikke foretatt nye avhør av foreldrene, men vi fortsetter med avhør av alle som har vært i kontakt med barnet i løpet av dets levetid: Familie, venner og helsepersonell.

Samtidig mener Omholt at fødsels-, helsestasjon- og innkomstjournaler vil bidra til å gi politiet flere opplysninger.

Selv om barnet nå er død, så vil siktelsen fortsatt være den samme. Politiet har imidlertid fått muligheten til å gjøre nye undersøkelser av barnet.

- Barnet ble obdusert i går, noe som selvfølgelig kan ha betydning. Dette inngår som en del av bevismaterialet nå.