Politiforbund på villspor

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Politiets Fellesforbund demonstrerer i et notat til Justisdepartementet på en avklarende måte hvorfor en fungerende rettsstat må holde skarpe skiller mellom politi, påtalemakt og domstoler. Forbundsleder Arne Johannessen ter seg helt uansvarlig når han vil avskaffe hevdvunne rettsprinsipper og menneskeretter. Det er litt nifst å være vitne til.
  • Forbundet vil utvide adgangen til å varetektsfengsle mistenkte fra 24 til 72 timer for å kunne etterforske mer før framstilling i forhørsretten. Men poenget er jo at politiet ikke skal gå til arrestasjon før det foreligger noe som kan legges fram i forhørsretten. Forslaget åpner for bruk av arrestasjon for å framtvinge tilståelser. Det er som kjent i strid med menneskerettighetene å bruke press- eller maktmidler for dette formålet.
  • Forslaget om å åpne for uavgrenset varetekt fram til hovedforhandling tyder på at Fellesforbundet ikke har en klar oppfatning av at varetekt er en unntaksanordning. Ønsket om å uthule retten til advokatbistand forsterker dette inntrykket. Det virker som om Johannessen ikke forstår det grunnleggende rettsprinsippet at alle mennesker er å betrakte som uskyldige inntil en domstol har slått fast noe annet. Det ser ut til at Johannessen opererer med en gradert skala der politiets mistanke gjør folk litt skyldige sånn at de kan fratas noen av sine rettigheter. Det er slike glideskalaer som kjennetegner politi- og overgrepsstater uten rettssikkerhet.
  • Politiforbundet har åpenbart heller ikke forstått hensikten med taushetsplikten til banker, revisorer, finansinstitusjoner og offentlige kontrolletater. Det skal ikke være mulig for politiet å dra på alminnelige fisketurer blant transaksjoner og kommunikasjoner mellom helt lovlydige mennesker. Det må foreligge konkrete mistanker og bevis, og de skal veies av en domstol, før politiet kan gis et begrenset innsyn. Politiforbundets forslag vil gjøre oss alle til mistenkte, og det støtter neppe verken departement eller stortingspolitikere.