- Politikerne må ta sin del

Kåre Willoch mener politikerne bør ta sin del av ansvaret for tragedien på Rørosbanen. - Dersom denne togulykken hadde skjedd i USA, ville staten fått en regning himmelhøyt over den de vil få nå, sier han.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Han mener politikerne burde være oppmerksomme på at de i siste instans er ansvarlige for sikkerheten i slike tilfeller som togulykken ved Åsta.

- De har plikt til å påse at organene er slik organisert at de kan gjøre jobben sin. Jeg er ganske bekymret over holdningen fra departementet, sier Willoch.

Den tidligere politikeren og fylkesmannen, nå direktør for Fridtjof Nansens Institutt, bruker sterke ord i beskrivelsen av det som er kommet fram om Jernbaneverkets sikkerhetsstyring.

- Det er helt ufattelig at det som regnes som tilstrekkelig sikkerhet, avhenger av ett enkelt menneske. Det er helt borti veggene at så mange menneskers liv er avhengig av én persons handlinger. Menneskelige feil vil oppstå før eller seinere.

Foruroligende

Jernbanetilsynets rapporter om svært mangelfullt sikkerhetsarbeid i Jernbaneverket ble i fjor oversendt Samferdselsdepartementet, som bare tok den til orientering. Men Willoch mener at også Jernbanetilsynet burde stått mer på for å få Jernbaneverket til å reagere.

- I virkelighetens verden må man gjerne mase litt for å få ting gjort, men det er jo lett å si i etterpåklokskapens lys. De burde jo også kunne regne med at rapporten blir lest når den sendes til departementet, sier Willoch.

Willoch mener transportsektorens manglende evne til å avdekke systemsvakheter er foruroligende.

{ndash}Dette er nødt til å gjennomgås ganske grundig, og det tror jeg vil bli gjort. Det er nok mange som sitter og gjennomgår sin sikkerhetsstyring nå, sier han.

- Tas ikke alvorlig

Han trekker fram «Sleipner»-forliset og den nylige grunnstøtingen utenfor Flesland som eksempel. Sikkerhetstenkningen har åpenbart vært for svak når to grunnstøtinger skjer i løpet av så kort tid. Han mener det reiser alvorlige spørsmål om styringen av trafikken langs kysten.

- Det burde være rimelig klart at de ikke tar sikkerheten alvorlig nok. I alle fall har de ikke funnet den riktige avveiningen mellom økonomi og sikkerhet. Det rare er at de ikke innser at det ligger god økonomi i god sikkerhet. Men man har en tendens til å gå for det enkle, og håpe at det går bra, sier han.

Willoch mener dette avdekker en alvorlig svakhet ved tankegangen, en mangelfull evne til å sette seg inn i konsekvensene dersom ulykken først skulle skje.

Gardermobanen

Han tror ikke manglende bevilgninger til jernbanen kan være en av årsakene til ulykken i Østerdalen, men tror et gigantprosjekt som Gardermobanen kan ha gått ut over satsingen på de øvrige strekningene i Norge.


«Det er helt ufattelig at det som regnes som tilstrekkelig sikkerhet, avhenger av ett enkelt menneske.»