- Politikerne skyld i overoppheting

- De politiske myndighetene har skjøvet ansvaret for en stabil økonomisk utvikling over på partene i lønnsoppgjøret, sa sentralbanksjef Kjell Storvik i sin årstale i dag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Han la ikke skjul på at å skyve ansvaret over til partene i lønnsoppgjøret ikke er lurt, sett med Norges Banks øyne.

  - Dette er etter mitt syn - og med all respekt for partene - et ansvar som går ut over de muligheter og virkemidler som partene faktisk rår over. Det er derfor klare begrensninger for hva vi med rimelighet må kunne vente at inntektspolitikken kan håndtere, sa Storvik.

Forsiktighet

Han tok i sin årstale utgangspunkt i det store økonomiske tilbakeslaget som har vært i Asia det siste halve året, og manet til forsiktighet og «føre-var» tenkning også her til lands.

  - Jeg ser en klar fare for at vi i ly av vår oljerikdom unnlater å ta utfordringene på alvor. Det er etter mitt syn behov for en dyptpløyende og fundamental debatt om de veivalg vi står overfor, sa sentralbanksjefen.

Bidrar ikke

I utformingen av budsjettene for 1997 og 1998 er det blitt ført en nærmest nøytral finanspolitikk, selv om høykonjunkturen er i ferd med å nå toppen.

  - Vi kommer ikke utenom at verken pengepolitikken eller finanspolitikken for øyeblikket synes å bidra til å stabilisere den økonomiske utviklingen i Norge, sa Storvik.

  Stabilitet og troverdighet var nøkkelordene Storvik brukte for hvilke hensyn som bør tas når den økonomiske politikken skal utformes.

Rask omstilling

Han påpekte at det vil være nødvendig med evne til rask omstilling, både hos aktørene og de som utformer den økonomiske politikken. Men vi kan ikke komme utenom at vi nødvendigvis vil påvirkes av forholdene i den internasjonale økonomien - noe som både kan slå positivt og negativt ut, understreket han.

  - Slike endringer kan gjøre det nødvendig å forandre større eller mindre deler av den økonomiske politikken. Når myndighetene velger å bruke renten til å stabilisere valutakursen, står finanspolitikken igjen som det eneste virkemiddelet i stabiliseringspolitikken, sa Storvik.

Statlig eierskap

Han sa at det er viktig å ha stabilitet i den norske økonomiske verden for å kunne tåle et konjunkturomslag i økonomien. Det er også viktig å fokusere på statens rolle som en stor eier i næringsliv og finanssektoren. Et nøkternt verdianslag er at staten eierandeler utgjør en firedel av den samlede verdien av næringslivet.

  Storvik sa at det store statlige eierskapet kan ha negativ betydning på effektiviteten i kapitalmarkedet og dermed også omstillingsevnen.

  - Vi må anta at eventuelle fremtidige svingninger i rentenivået kan medføre at bankenes tap vil komme til å øke, og at deler av næringslivet igjen kan få problemer med sin gjeldsbyrde, sa Storvik, som sa at bankene må få rammevilkår som gjør dem konkurransedyktige også i utlandet. Han ser det som sannsynlig at det blir flere fusjoner og dermed flere storbanker.

  Storvik viste til at et eventuelt omslag i økonomien igjen vil føre til fall i eiendsomsverdien.

(NTB)