Oppsiktsvekkende funn i Finn Halvorsen-saken:

Politileder skal ha opphevet førerkortbeslag for sin egen bror etter ruskjøring

Politiet har gransket seg selv i Finn Halvorsen-saken og funnet indikasjoner på at en sentral politileder kan ha beskyttet sin egen bror.

MARERITT: På kort tid ble Finn Kristian Halvorsens liv snudd på hodet. I slutten av juli 2002 ble en buss han eide fullstendig ramponert og i august ble hans lager utsatt for innbrudd og Halvorsen frastjålet verktøy til en verdi av rundt 500 000 kroner. Foto: Alf-Robert Sommerbakk/Haugesunds Avis
MARERITT: På kort tid ble Finn Kristian Halvorsens liv snudd på hodet. I slutten av juli 2002 ble en buss han eide fullstendig ramponert og i august ble hans lager utsatt for innbrudd og Halvorsen frastjålet verktøy til en verdi av rundt 500 000 kroner. Foto: Alf-Robert Sommerbakk/Haugesunds AvisVis mer

Etter at Dagbladet og Haugesunds Avis i samarbeid gjennomgikk Finn Halvorsens årelange kamp mot politiet i en omfattende reportasjeserie sommeren 2017, fant politimester Hans Vik i Sør Vest politidistrikt det nødvendig å granske politiets arbeid med alle sakene Halvorsen er involvert i.

Nå har politiet frigitt rapporten fra politiets gjennomgang, hvor det er avdekket forhold som blir betegnet som «svært uheldig».

Finn Halvorsen har i en årrekke kjempet mot det han mener er et komplott mot ham i politiet.

I slutten av juli 2002 ble en buss Halvorsen eide fullstendig ramponert og i august ble hans lager utsatt for innbrudd. Han ble frastjålet uforsikret verktøy til en verdi av rundt 500 000 kroner.

Etterforsket selv

Halvorsen var ikke fornøyd med politiets etterforsking. Derfor startet han sin egen. Det viste seg at mannen Halvorsen etter hvert pekte ut som hovedmistenkt i verktøytyveriet var bror av en på den tida sentral politileder i Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, nå Sør-Vest politidistrikt.

Til dags dato mener Halvorsen at dette er årsaken til at politiet ikke ønsket å komme til bunns i tyveriet som etterlot ham fullstendig ruinert.

Mannen avviser på det sterkeste at han har hatt noe med anslagene mot Halvorsen å gjøre.

- Jeg har gjort mye rart i mitt liv, men aldri innbrudd, uttalte politilederens bror i et intervju med Haugesunds Avis og Dagbladet sommeren 2017.

Halvorsen mener mannen hadde et hevnmotiv. De to anslagene mot den tidligere motorsykkelmekanikeren skjedde kort tid etter at Halvorsen hadde varslet barnevernet om at han hadde sett kona til politilederens bror kjøpe narkotika med sine barn på slep.

Kvinnen avviser i dag at hun kjøpte narkotika, men bekrefter at barnevernet fortalte det daværende ekteparet at det var Halvorsen som hadde inngitt bekymringsmeldingen og at de var svært sinte på ham.

Oppsiktsvekkende funn

Da politiets gjennomgang av saken forelå på nyåret i fjor, bestemte politimesteren at den skulle holdes hemmelig. Nå har han ombestemt seg.

I politiets gransking ble det gjort et oppsiktsvekkende funn.

Det framgår av rapporten at det var den den sentrale politilederen som beordret førerkortbeslaget opphevet for sin egen bror etter kjøring i narkorus tilsvarende over 1,5 i promille.

Da han ble stanset av politiet en tidlig morgen høsten 2002, ble han fratatt førerkortet på stedet. Etter loven skulle det ha gått minst ett år før han fikk det tilbake. Politiet slår fast at forvaltningspraksis er inndragning i to år ved så høy promille.

Likevel utleverte politiet førerkortet etter seks måneder, til tross for at mannen i mellomtida også var anmeldt av Finn Halvorsen for i stor fart å ha presset ham ut av veien. Han kjørte da uten førerkort.

Mannen ble aldri avhørt av politiet, som utpå våren 2003 henla saken uten noen form for etterforskning.

Samtidig unnlot politiet å følge opp rettens spørsmål rundt hans førerkortbeslag, slik at beslagstiden utløp og førerkortet måtte leveres tilbake.

Av rettspapirer framgår det at politilederens bror har jobbet som yrkessjåfør etter at han fikk førerkortet tilbake.

Halvorsen dømt

Finn Kristian Halvorsen har hevdet at det var politilederen som trakk i trådene og beskyttet sin bror, og tror det samme har skjedd i alle saken han selv var utsatt for: hærverket, innbruddet og ikke minst kidnappingen av to menn i Haugesund og Sveio i 2004.

Halvorsen ble dømt til to års fengsel for medvirkning, men har hele tida hevdet sin uskyld.

Politilederen avviser på det sterkeste å ha beskyttet sin bror, og nekter for å ha beordret førerkortet hans utlevert.

- Jeg har hatt som policy fra dag én å ikke ha noen befatning med saker som min bror er trukket inn i. Sånn har det alltid vært og må selvfølgelig også være, uttalte politilederen til Dagbladets og Haugesunds Avis sommeren 2017.

Utover å gjenta dette og understreke at det også gjelder førerkortsaken, vil politilederen heller ikke i dag kommentere saken og innholdet i politiets evalueringsrapport.

Tror ikke på dokumentasjon

Politimester Hans Vik er ikke glad for at det i politiets gjennomgang av saken er funnet indikasjoner på at politilederen kan ha beskyttet sin bror. Han er likevel ikke sikker på at det var sånn.

- Det er riktig at politilederens navn står på utleveringsdokumentet, noe som rapporten fastslår er svært uheldig. Men politilederen selv benekter å ha beordret førerkortet utlevert, og det legger jeg til grunn, sier politimesteren.

Vik viser til at dette i så fall ikke er første gang i politihistorien at noen utfører en slik handling i en annens navn. Dette var dog vanligere før enn nå, presiserer han.

- Svært kritikkverdig

Halvorsen har begjært straffesaken gjenopptatt tre ganger. To ganger er begjæringen avslått. Nå skal Gjenopptakelseskommisjonen igjen vurdere saken.

I begjæringen om gjenåpning av kidnappingssaken fra Halvorsens advokat Brynjar Meling, beskriver han det som et faktum at politilederen «har benyttet sin stilling til å beordre førerkortert til sin bror utlevert kun seks måneder etter at det ble beslaglagt.»

Advokaten beskriver dette som «svært kritikkverdig» og påpeker at man da naturligvis ser for seg andre beslutninger politilederen kan ha gjort til fordel for sin bror.

Også statsadvokat Oddbjørn Søreide peker i sitt tilsvar uten forbehold på at politilederen «utleverte førerkortet til sin egen bror», som et av flere forhold han etter omstendighetene anser som uheldige eller kritikkverdige i sakskomplekset.