Politimann fradømt sin stilling

Politimannen dømt for seksuelle handlinger mot to kvinner.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

En politimann (48) er i Follo tingrett fradømt sin stilling etter seksuelle handlinger mot to kvinner mens han var i tjeneste.

I mars 2006 ble han frifunnet av Follo tingrett i en liknende sak. Den gangen var det snakk om seksuelle handlinger mot fem kvinner.

Fryktet voldtekt

Saken som nå har vært oppe i retten har vært om forhold fra 2005. Denne gangen for seksuell handling mot to kvinner, samt for å ha utvist krenkende seksuell adferd overfor noen som ikke har samtykket i det. Påtalemyndigheten ba også om at politimannen skulle fratas stillingen sin.

Under avhør av to kvinner i Ski skal politimannen ha befølt brystene deres. I følge tiltalen skal han også ha sagt til en av kvinnene at hun kunne kle av seg på kontoret hans - og onanere i hans åsyn.

Etter dette fryktet hun at hun skulle bli voldtatt av politimannen.

Ikke straff utover å miste jobben

Retten skriver i dommen at:

«Tiltalte er funnet skyldig i å ha utført to tilfeller av seksuelle handlinger overfor to kvinner og dessuten et tilfelle av seksuelt krenkende adferd overfor en av disse kvinner, alt mens han utøvet tjeneste som polititjenestemann. Det er tale om seksuelle handlinger i det nedre område for hva som anses som en seksuell handling. Overtredelsene må likevel karakteriseres som alvorlige når disse er begått av en polititjenestemann i tjeneste.»

«Politiet er avhengig av tillit og autoritet for å kunne utføre sine funksjoner i samfunnet. Dette vil det kunne være vanskelig å opprettholde dersom en person får fortsette i politiet etter å ha begått slike straffbare forhold i tjenesten som tiltalte nå dømmes for.»

Retten fant ikke grunn til å idømme den suspenderte politimannen annen straff i tillegg til å frata ham stillingen i politiet.

Dagbladet.no kommer tilbake med mer.