Politimester etterforskes av Spesialenheten. - Veldig belastende og ubehagelig

Ellen Katrine Hætta meldte selv om etterforskningen på Facebook. Hun reagerer på anonym varsling.

POLITIMESTER: Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt fotografert på kontoret og utenfor politikammeret i Kirkenes.


Foto: Hans Arne Vedlog
POLITIMESTER: Ellen Katrine Hætta i Finnmark politidistrikt fotografert på kontoret og utenfor politikammeret i Kirkenes. Foto: Hans Arne VedlogVis mer

Ellen Katrin Hætta, politimester i Finnmark, er under etterforskning av Spesialenheten for politisaker, etter at det har kommet et anonymt varsel om henne. Hætta opplyser selv om dette på sin egen Facebook-side. Der skriver hun også at påstandene i varselet ikke stemmer.

Hætta skriver følgende:

«Kjære alle sammen,

Jeg vil orientere dere om en ubehagelig sak som angår meg personlig. Det er kommet et anonymt varsel om meg via varslingskanalen til justissektoren, som håndteres av Ernst & Young. Politidirektoratet har meldt saken videre til Spesialenheten, som har åpnet etterforskning.

Det innsendte varslet omhandler påstander om korrupsjon og sammenblanding mellom min private og politidistriktets økonomi. Konkret hevdes det at jeg har hatt økonomiske fordeler ved kjøp av privat bil, og at politidistriktet har kjøpt snøskutere av min mann.

Påstandene stemmer ikke, og det er lett å sjekke med enkle søk i åpne register på nettet (hos Statens vegvesen og virksomhetsregister). Vår privatbil er kjøpt av en privatperson før jeg ble politimester, og har overhodet ingen tilknytning til den konkrete anskaffelsen av tjenestebiler til politidistriktet fleire år etterpå. Snøskuterne det er snakk om ble kjøpt etter en anskaffelsesprosess som skjedde flere år etter at min mann hadde sluttet i snøskuterbransjen. Han har heller ikke hatt noen tilknytning til de firmaer som Finnmark politidistrikt har kjøpt snøskutere fra.

Jeg opplever beskyldningene og prosessen som veldig belastende og ubehagelig. Anklagen er falsk, og det er vanskelig å forstå den som noe annet enn et ønske om å ramme politidistriktet og meg personlig. Ledere i politidistriktet ble orientert om saken på forrige ledermøte i mars og alle ansatte i Finnmark er orientert i form av blogginnlegg fra meg i dag.

Jeg er kritisk til at varslet ble sendt videre til Spesialenheten, uten at det ble gjort en enkel sjekk av de faktiske forholdene. Et par minutters søk i åpne kilder på internett viser at det ikke er grunn til å anta at det er skjedd noe ulovlig. Sjefer skal tåle mye, men de har også krav på et arbeidsmiljø. Jeg hadde ikke trodd at det skulle bli startet full etterforskning på grunnlag av åpenbart grunnløse beskyldninger. Konsekvensen er at vi lar anonyme utnytte varslingsinstituttet til trakassering.

Jeg ser ingen grunn til å spekulere i hvem som står bak dette. Det leder ikke til noe godt. Jeg prøver å akseptere at situasjonen er sånn, selv om det føles veldig urettferdig, og jeg fokuserer på å gjøre en best mulig jobb for samfunnet og befolkningen i Finnmark.

Ellen Katrine Hætta».

Politidirektoratet viser til Spesialenheten i saken. Halvor Hjelm-Hansen, leder for etterforskingsavdelingen i Midt- og Nord-Norge i Spesialenheten, bekrefter at de etterforsker saken på bakgrunn av et anonymt varsel.

- Saken er registrert som en anmeldelse og det er satt i gang etterforskning, sier Hjelm-Hansen.

Han sier at etterforskningen har kommet «et godt stykke på vei».

Han ønsker ikke å kommentere om har status som mistenkt i saken.

- Vi etterforsker det som kan bekrefte og avkrefte en mistanke.

- Hva slags tidshorisont har dere på etterforskningen?

- Vi kan få et lite nærmere bilde av det om noen uker.