Politimester går av

Var beruset i tjenesten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Politimesteren i Sogn og Fjordane, Kjell Ese, går av etter å ha vært beruset i tjenesten.

Ese har i ettermiddag sendt ut en pressemelding hvor han redegjør hva som var årsaken til at han valgte å søke avskjed.

Tysdag 23. mai 2006 kom eg heim frå eit tre vekers opphald i USA. Eg vart her møtt med ein situasjon der alle juristane var tekne ut i streik som følgje av brot i lønstingingane sentralt. Dette medførte at eg var den einaste personen tilgjengelig med påtalekompetanse. Etter heimkomsten hadde eg store vanskar med å få sove og grunna streiken blant juristane hadde eg heller inga avlasting.
Natt til laurdag den 27. mai 2006 vart eg på tenestetelefonen heime oppringt i tenestesamanheng. På dette tidspunktet sov eg, men hadde før eg la meg drukke alkohol. Utan å gå i detalj innebar telefonsamtalen og innhaldet i denne, at eg utførde ei tenestehandling. Ingen har lidd overlast som følgje av denne hendinga. Tenestemennene eg var i kontakt med registrerte under telefonsamtalen at politimeisteren var indisponert og det vart seinare skrive rapportar om dette. Hendinga vart også varsla til Spesialeininga for politisaker som har etterforska saka sidan i midten av juni..

Etter nøye å ha vurdert saka – alle forhold tekne i betraktning – er eg komen til at den situasjonen som har oppstått er av ein slik karakter at eg finn det uråd å halde fram som politimeister i Sogn og Fjordane politidistrikt. Både av omsyn til meg sjølv, mine næraste og ikkje minst av omsyn til politidistriktet og dei tilsette, har eg difor valt å søkje avskjed frå embetet som politimeister i Sogn og Fjordane politidistrikt.

Kjell Ese har vært politimester siden 1996. Siden han ble sykmeldt har Ronny Iden vært kontituert politimester.

- Politidistriktets lederforum og de ansattes hovedtillittsvalgte beklager sterkt at Kjell Ese har valgt å søke avskjed fra embetet som politimester i Sogn og Fjordane, men repsekterer hans avgjørelse, står det i en felles pressemelding. 

- Politidistriktets lederforum ønsker samtidig å gi uttrykk for at Kjell Ese som politimester alltid har fremstått med stor integritet og redelighet, og har derfor vunnet stor respekt i politidistriktet. Episoden som nå har fått ham til å søke avskjed har kommet overraskende på oss og fremstår som en uforståelig enkelthendelse, svært ulikt Ese sin fremferd ellers i de årene han har vært politimester.

Politimester går av
GÅR AV: Politimesteren i Sogn og Fjordane, Kjell Ese. Arkivfoto: Scanpix
GÅR AV: Politimesteren i Sogn og Fjordane, Kjell Ese. Arkivfoto: Scanpix Vis mer