Politimesters relasjon til underordnet gir politidistrikt ekstrautgifter

- Vi har forsøkt å være så ryddig som mulig, sier Jon Steven Hasseldal.

INNLEDET FORHOLD: Politimester Jon Steven Hasseldal har innledet et nært vennskap til lederkollega. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
INNLEDET FORHOLD: Politimester Jon Steven Hasseldal har innledet et nært vennskap til lederkollega. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpixVis mer

Politimester i Øst politidistrikt, Jon Steven Hasseldal, opplyste i en e-post i juni, sendt til alle ansatte i Øst politidistrikt, at han hadde utviklet et «nært vennskap» til leder for felles enhet for forebygging i politidistriktet, Camilla Giske, skriver Politiforum.

Permisjon

Hasseldal skrev videre at de ønsket å se om dette kan «utvikler seg til noe mer».

Konsekvensen av dette er at Giske tar permisjon med full lønn fra sin stilling i et år fra august.

Øst politidistrikt opplyser at Giske nå er utlånt til Politihøgskolen, mens det er lyst ut vikariat for hennes stilling.

Det er Øst politidistrikt som dekker lønnen hennes, og som i tillegg må bekoste hennes vikar. Stillingen er lyst ut med en lønn på mellom 883.100 og 963.000 kroner.

I e-posten fra Hasseldal som Politiforum og VG henviser til, skriver han blant annet om rykter som har versert om deres forhold, og at «mye av innholdet i ryktene er direkte usant og har vært en stor belastning for oss».

- Vi har forsøkt å være så ryddig som over hodet mulig i denne saken og fulgt de etiske retningslinjene til punkt og prikke. Vi har blitt utsatt for en rykteflom som er tatt ut av alle proporsjoner - en skittpakke som er sendt fra flere hold, sier Hasseldal til VG.

- Forståelse for reaksjoner

Øst politidistrikt forsvarer ekstrakostnaden de er påført med at de ikke har hjemmel for å avslutte arbeidsforholdet i saker som denne.

Likevel fører ekstrakostnaden til reaksjoner i Øst politidistrikt. Det er leder av Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, kjent med.

- Det er en stram budsjettsituasjon i norsk politi, som legger begrensninger på hva man har anledning til å gjøre. Og nå bruker politidistriktet bortimot en million kroner på noe politidistriktet ikke får noe igjen for. Jeg er kjent med og har forståelse for at dette kan vekke reaksjoner, sier Bolstad.

Han mener det kan finnes andre måter å løse situasjonen på, men peker på at det er viktig å tenke på de menneskelige sidene av saken.

- Dette handler også om to personer som skal behandles på en god måte.

- Uaktuelt at de arbeider sammen

I Øst politidistrikts retningslinjer for tjenestegjøring for ansatte som står i nære familiemessig forhold til hverandre står det blant annet at det skal «i størst mulig grad legges til rette for at ansatte i nære familieforhold ikke kommer i et direkte overordnet/underordnet forhold til hverandre».

Politidirektør Benedicte Bjørnland kommenterer fredag saken slik overfor VG:

- Vårt budskap har vært at det er uaktuelt at de to lederne arbeider sammen så lenge de har en nær relasjon