- IKKE GODT NOK:  - Regjeringen og Venstres forslag til ny politireform ramstår som en oppsummering av allment aksepterte meninger uten nødvendige tiltak, sier Hadia Tajik.  Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
- IKKE GODT NOK: - Regjeringen og Venstres forslag til ny politireform ramstår som en oppsummering av allment aksepterte meninger uten nødvendige tiltak, sier Hadia Tajik. Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetVis mer

- Politireformen er for dårlig

Hadia Tajik og Arbeiderpartiet mener regjeringens forslag til politireform er for dårlig.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hadia Tajik, leder av Stortingets justiskomité, er overrasket og skuffet over forsalget til politireform som Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har lagt fram.

- Våre forventninger har vært store. Med denne reformen skulle vi møte framtida, basert på politianalysen og rapporten fra 22. juli-kommisjonen (Gjørv-kommisjonen). Da blir det ganske overraskende at dokumentet bare framstår som en oppsummering av allment aksepterte meninger uten nødvendige tiltak, sier Hadia Tajik til Dagbladet.

Sentralisering Arbeiderpartiets snart nyvalgte nestleder sier rett ut at det eneste nye med regjeringspartiene og Venstres politireform er inndelingen av politidistrikter.

- Det har fra flere hold blitt stilt spørsmål om de nye politidistriktene?

- Vi er ikke avvisende til en ny modell for distriktene. Men vi synes noen av de politidistriktene som har blitt foreslått er underlige, sier Hadia Tajik.

- Det blir rart når nye politidistrikt blir foreslått, uten at det blir klargjort hvilke kriterier som er lagt til grunn for de nye politidistriktene. Det er ikke mulig å se at resultatet av denne reformen skal gi mer politikraft lokalt, og det er vanskelig å forstå at politireformen vil gi mer nærpoliti, sier Hadia Tajik.

Lederen av Stortingets justiskomité er klar på at resultatet av politireformen justisminister Anders Anundsen legger fram for Stortinget kan bli dramatisk for Distrikts-Norge.

- Høyre, Fremskrittspartiet og Venstres forslag ser ut til å føre til en sentralisering av politiet, sier Hadia Tajik til Dagbladet.

Kultur og ledelse Ved siden av frykten for at konsekvensen av politireformen blir et sentralisert politi, med mindre politikraft i distriktene, reagerer Hadia Tajik på at politireformen ikke går i dybden på det Gjørv-kommisjonen pekte på var norsk politiets største utfordring — kultur og ledelse.

- Hovedkritikken til Gjørv-kommisjonen gikk direkte på kultur, ledelse og holdninger i politiet. Da blir det litt overraskende at politireformen ikke drøfter hvordan politiet skal ledes og hvordan en ny kultur skal bygges og håndteres. Ansvaret skyves nedover til Politidirektoratet. Det står litt om kultur og ledelse, men ikke hvilken kultur og ledelse vi vil ha i politiet og hvordan vi skal oppnå dette, sier Hadia Tajik.

Hun peker på at Gjørv-kommisjonen ga politikerne et mandat, og at kommisjonen konkluderte med at det politiske Norge har et felles ansvar for å legge til rette for å skape et moderne politi som fungerer.

- Derfor kan man ikke bare peke nedover, mener Tajik.

- Det står heller ingenting om når reformen skal være på plass. Ingenting om kostnadene eller sluttdato. Betyr det at regjeringen mener politiet skal være i en kontinuerlig omstillingsprosess. Det kan bety at vi mister politikraft, fordi ressursene blir brukt på omstilling i all overskuelig framtid, sier Hadia Tajik.  

Vil ha bedre politi Til tross for at Hadia Tajik er kritisk til regjeringen og Venstres felles forslag, har hun håp om at behandlingen av politireformen i Stortinget kan føre til et bedre politi. Et politi som er i stand til å møte morgendagens utfordringer.

- Vi ønsker en best mulig politireform. En reform som kan stå seg, og som det er bred politisk oppslutning om. Vi ønsker å samarbeide med regjeringspartiene og Venstre slik at politireformen blir den reformen som gjør at vi får et best mulig politi i Norge, sier Hadia Tajik. 

Hadia Tajik på Ingierstrand bad, stupetårnet og restauranten. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
Hadia Tajik på Ingierstrand bad, stupetårnet og restauranten. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer