Politisjefer granskes for asyljuks

Sammy Korir jobbet som hemmelig agent for norsk politi.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

• Tips Dagbladets reportere i denne saken på 90 04 02 80, 95 16 83 93 eller 24 00 00 00, eller til 2400@dagbladet.no.

Sammy Korir vil ikke snakke med Dagbladet, men i et brev til flere politimestere forteller han åpent om at han har vært ansatt i Politiets utlendingsenhet (PU) fra februar 2007, og fram til han selv sa opp jobben og sluttet som politiagent ved utgangen av april i år.

Mens polititjenestemennene i PU ikke klarte å identifisere afrikanske asylsøkere i Norge, skal Korir i løpet av kort tid identifisert mange av de afrikanske mennene - og fått dem ut av landet.

Korir har reist rundt i Norge og utlands med et eget politi-id utstedt av Politiets utlendingsenhet. Dette har skjedd uten at den øverste ledelsen i PU har vært klar over at Korir opererte for politiet.

Les også: Gransker alle sakene til Korir

Avslørte asylsøkere

I et brev datert 4. april i år skriver Sammy Korir:

«Arbeidet har bestått i Kartleggings-, Etterforsknings-, og Identifiseringsarbeid rettet mot utviste asylsøkere med identitet og ID-løse».

Ifølge Korir har han arbeidet for norske politimyndigheter med å få til et tettere samarbeid mellom PU og afrikanske ambassader akkreditert til Norge.

Politisjefer granskes for asyljuks

«Mye av min tid er også brukt til å besøke utenlandske ambassader i Storbritannia, Sverige og Danmark som er akkreditert til Norge. Samarbeidet med ambassadene og utenlandske immigrasjonsmyndigheter har vært meget vellykket fordi de lett har kunnet identifisere seg med meg i mange områder i henhold til væremåte og arbeidsmetoder», skriver Korir i brev Dagbladet har fått tilgang til.

Korir har også - med et eget politi-id - besøkt Bergen politidistrikt. Han har foretatt avhør av asylsøkere i Oslo kretsfengsel, arresten på Grønland politistasjon, i Bergen fengsel og på Trandum internat.

En sjarlatan

Sammy Korir er identisk med mannen som Høyesterett - med nåværende høyesterettsjustitiarius Tore Schei som en av dommerne - i en dom i 1992 beskrev som en «sjarlatan» og «kvalifisert upålitelig».

Korir er også godt kjent av norsk politi fra tidligere.

Likevel ble han tatt inn i varmen av Politiets utlendingsenhet, hvor han ifølge seg selv fikk en nøkkelrolle i å identifisere afrikanske asylsøkere.

Korir har de siste åra - fra 1996 - ledet organisasjonen Rainbow Foundation som har fått utbetalt store beløp fra staten til forebyggende AIDS-arbeid blant afrikansk ungdom i Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. I fjor fikk Rainbow Foundation utbetalt 408000 kroner i statsstøtte. Ifølge NRK Østlandssendingen har ingen av arrangementene til Rainbow Foundation blitt avholdt som planlagt.

Sammy Korir skal som organisasjonens president ha tatt ut mesteparten av statsstøtten til lønn og - i følge NRK - brukt resten av midlene til fuktige restaurantbesøk.

Nå granskes Korir og Rainbow Foundation av Statens helsetilsyn.

-Identifiserte 32

Sammy Korir hevder i et brev til justisminister Knut Storberget og arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen at han har jobbet med 47 asylsaker for politiet.

«I mitt arbeid i PU har jeg kommet bort i 47 saker. Av disse sakene er 32 saker fullstendig løst, dvs. at alle har fått reisedokumenter. Av 32 med klarlagt identitet og som har fått sine reisedokumenter er 19 allerede uttransportert til hjemlandet».

Korir hevder videre at de som ikke er sendt ut og fortsatt er i Norge skyldes kapasitetsmangel i PUs transportavdeling.

Nekter

Dagbladet har forsøkt å intervju Sammy Korir om hans arbeid for Politiets utlendingsenhet. Men norsk-kenyaneren har ikke villet snakke med Dagbladet. Utover en kort, om ikke akkurat vennlig, samtale gjorde Korir det klart hva han mener om norske medier.

I to sms-er til Dagbladet, etter at avisen ringte på døra hans hjemme i Asker, skriver Korir:

«Jeg har fått vite at dere har vært hjemme hos meg og trakassert min familie. Jeg vil ikke ha noe med media å gjøre. Punktum».

Før han kort tid etter sender følgende tekstmelding:

«Dagbladet må gjerne skrive hva de vil nå og i framtida. Det som dere gjør angår ikke meg og vil aldri uttale meg uansett hva. Så lykke til videre.»

I den korte telefonsamtalen Dagbladet hadde med Sammy Korir, benektet han at han har hatt noe med politiet å gjøre.

-Jeg har ikke noe kjennskap til politiet og asylsøkere. Jeg kjenner ikke politimester Ingrid Wirum. Jeg har ikke noe med dette å gjøre.

Wirum er sjef for Politiets utlendingsenhet.

Refser norsk politi

I brevet anklager Sammy Korir også PU for manglende resultater. I brevet skriver Korir:

«PU har et ansvar og kan ikke bare fortsette som det er i dag. Jeg fikk bra tid til å studere PUs virksomhet og hvordan man arbeider i dag».

Videre heter det i brevet som er datert den 4. april 2008:

«Norge kan ikke fortsette som det er i dag med å la ID-løse mennesker gå rundt i samfunnet og begå kriminelle handlinger, når det er mulig å stadfeste hvem de egentlig er, og hvor de stammer fra i den verdensdelen de selv hevder å komme fra».

Korir vil nå ta kontakt med stortingsgruppene og orientere dem om forholdene i PU og sin tid som hemmelig politiagent.

POLITIAGENT: Sammy Korir (55) hevder at han som hemmelige politiagent har identifisert 32 ayslsøkere og fått sendt 19 av dem hjem til Afrika.