Politisk dobbeltspill

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Da Grete Knudsen gikk av som næringsminister i fjor, avviste hun med forakt forslaget om ei karantenetid på ett år for politikere som går over i privat virksomhet. Selv gikk hun rett over til konsulent- og rådgiverbransjen, slik hennes partikollega Kjell Opseth også gjorde. Knudsen mente at en karantene kunne være berettiget for uerfarne politikere, men at hun ikke ville ha problemer med å holde seg til de uskrevne reglene et slikt rolleskifte innebærer.
  • Nå har hun gått grundig i sin egen felle. I Arbeiderpartiets sentralstyre gikk hun mot byggingen av ei fregattdokk på Haakonsvern, men hun tiet med at hun hadde oppdrag for konkurrenten Mjellem & Karlsen. Derfor har hennes eget lokallag og fylkeslag beskyldt henne for illojalitet. Det er et hardt slag mot en av de mest markante partifigurene fra Hordaland i vår tid. Det var også en slik rolleblanding Oslo Arbeiderparti grep inn mot da Rune Gerhardsen etter forrige kommunevalg ønsket å fortsette som leder for bystyregruppa samtidig som han fikk jobb i Geelmuyden.Kiese.
  • Det skal ikke være yrkesforbud for politikere. Men jobben må gjøres i åpenhet. Konsulentbransjen skiller seg fra andre yrker fordi oppdragsgiveren er hemmelig. Derfor vet ikke offentligheten hvilket ærend politikerne er ute i, og det kan ende i dobbeltspill. Det spesielle med Knudsen er at hun fortsatt er medlem i Arbeiderpartiets sentralstyre. I et slikt tillitsverv må samme regler for habilitet gjelde som for folkevalgte politikere. Og de må følge forvaltningsloven.
  • Det er først og fremst partiene selv som må sørge for at elementære habilitetsregler følges. Og vi skal passe oss for å få firkantede regler for all slags virksomhet i samfunnet. Men Grete Knudsens overtramp viser at det er behov for reguleringer av grenselandet mellom politikk og lobbyvirksomhet. Hennes lange politiske erfaring hjalp henne ikke til å skjønne hvor grensene går. Et år i karantene kunne gjort henne godt.