Politisk garanti

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Verdighetsgarantien i eldreomsorgen som regjeringspartiene, Venstre og KrF, nå går sammen om, er en direkte oppfølging av samhandlingsreformen. Den krever endringer i kommunehelsetjenesteloven. Kommunene skal i framtida få et større ansvar for helsetilbudet til alle pasienter. Målet er at førstelinjetjenesten blir bedre i stand til å forebygge sykdom og kroniske tilstander, samtidig som det etableres gode tilbud for pasienter som trenger oppfølging etter at de er skrevet ut fra sykehus. Selve verdighetsgarantien for eldre vil bli hjemlet i en forskrift i kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Forslagene som nå er ute på høring skal styrke og klargjøre eldres rettigheter og motvirke kommunal slendrian og vilkårlighet.

Her er det politiske samarbeidet nesten mer interessant enn formaliseringen av kommunenes juridiske forpliktelser. Det er KrF som har ivret sterkest for en verdighetsgaranti. Forslaget er derfor en politisk fjær i hatten for Dagfinn Høybråten, samtidig som det illustrerer god «samhandling» mellom sentrumspartiene og de rødgrønne.