Politisk kraftkrise

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

• Så snart deler av landet opplever uvanlig lange kulde- eller tørkeperioder, hører vi om faren for kraftmangel. Da går prisene opp, men verre enda: Det trues med strømutkopling, slik kommunikasjonsdirektør i Statnett Tor Inge Akselsen gjorde i går. For de blant oss som levde på 1950-tallet er det et begrep som er høyst reelt. Men for det store flertall av dagens strømkunder, er det en tilstand som det er vanskelig å forstå helt ut. I et moderne land er det nesten utenkelig.

• Ifølge Akselsen bruker norske forbrukere nå så mye strøm at kraftverkene nesten ikke klarer å produsere nok. Derfor kan strømmen falle ut i kritiske situasjoner. Det har lenge vært snakket om at Midt-Norge er dårlig rustet for økt strømforbruk. Men direktør Akselsen peker også ut andre områder.

• Det er åpenbart at kraftforbruket øker raskere enn myndighetene og produsentene har regnet med. I Norge er vi ensidig avhengig av vannkraft. Vi vet at det fra tid til annen kommer så lite nedbør at det ikke er tilstrekkelig til å tilfredsstille etterspørselen. Da må vi kjøpe utenfra. Men i det lange løp er det tvilsomt om kjøp av kullbasert overskuddskraft fra andre land vil gi stabilitet nok i kraftforsyningen. Politikerne sier derfor stadig at det er ønskelig med en mer sammensatt energiproduksjon.

• I dag svarer alternative kraftkilder for en forsvinnende del av totalen. Det har i alle år vært snakket om behovet for vindkraft, bioenergi og gasskraft med CO2-behandling. Fortsatt later det til å bli med ordene, noe vi seinest opplevde da forhandlingene med svenske myndigheter om såkalte grønne sertifikater brøt sammen.

• Det har også i alle år vært snakk om sparing. Men interessen for ENØK-tiltak går i bølger, og heller ikke på dette feltet har myndighetene stått fram med kraft og konsekvens. Skal vi fortsatt ha langsiktighet i kraftforsyningen, må imidlertid utviklingen av alternative kilder gjennomføres etter en plan. Uten det må vi bare konkludere med at norsk kraftkrise mer handler om mangel på politisk kraft enn elektrisk kraft.