Politisk streik

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Sykepleierstreiken ble som ventet avblåst ved at regjeringen tok i bruk tvungen lønnsnemnd. For yrkesgrupper som ivaretar folks liv og helse, er det gjerne utgangen på en streik, uansett hvor sinnrikt den er lagt opp, og uansett hvor mange dispensasjoner som er gitt. Den seks uker lange streiken har medført at tusenvis av operasjoner er blitt utsatt. Den har påført like mange mennesker unødig lidelse, forlenget uro og bekymring.
  • Ansvaret for dette ligger ikke hos Sykepleierforbundet alene. Forbundet benyttet - riktignok som den eneste av rundt 40 organisasjoner - anledningen til å føre lønnskamp da staten overtok de tidligere fylkeskommunale sykehusene. Det var lovhjemmel til å ta i bruk arbeidskamp. Generell lønnsfrustrasjon, mangel på pleiepersonell, flukt fra sykepleieryrket og store lønnsforskjeller mellom tidligere fylkeskommunalt ansatte og statlige ga også sykepleierne et knippe argumenter til å stå på krava.
  • Det som gjør streiken - og utfallet av den - så tragisk, er at konflikten utelukkende rammet tredjeperson, pasientene. Alle som har fulgt med i lønnsdannelsen i offentlig sektor, vet at det hele er et politisk spill. Arbeidsgiversiden, i dette tilfellet staten, taper dessuten ikke økonomisk på at et tusentall sykepleiere legger ned arbeidet. Sykepleierforbundet visste innerst inne at deres krav ikke ville bli imøtekommet ved denne korsvei. Hadde arbeidsgivermotparten NAVO gitt etter, hadde det utløst krav fra en drøss med andre organisasjoner.
  • Streikens viktigste formål har vært å demonstrere overfor omverdenen at sykepleierne fortjener høyere lønn. De siste seks ukene har i realiteten vært en eneste lang politisk streik som skal bringe sykepleierne langt fram i køen når det ordinære tariffoppgjøret starter om få uker. Ironisk nok gir streiken også politikerne et argument til å gi mer til sykepleierne enn til andre grupper. Et politisk signal fra helseministeren om politisk vilje til lønnsopptrapping ved det ordinære lønnsoppgjøret, hadde forkortet streiken betraktelig. Det ville spart tusenvis av pasienter for unødvendige lidelser.