Politivoldsforskere krever millioner

BERGEN (Dagbladet): De tidligere voldsforskerne Gunnar Nordhus og Edvard Vogt krever flere millioner kroner hver i erstatning og oppreisning fra staten etter den årelange kampen for å bevise politivold i Bergen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nordhus og Vogt har sendt hver sin nesten likelydende stevning på rundt 40 sider til Oslo byrett. De saksøker staten ved Justisdepartementet, og krever flere millioner kroner i erstatning for økonomisk tap og oppreisning.

Det begrunnes blant annet med at de gjennom mange år ble motarbeidet og krenket av politi- og påtalemyndighetene mens de avslørte politivold ved Bergen politikammer.

Vil ha Staff

Stevningen fra Nordhus er utarbeidet av advokat Jan Nikolai Hvidsten hos Deloitte & Touche Advokater i Bergen og er datert 15. januar. Nordhus reiser det høyeste kravet. Han ber staten utbetale 3 850 000 kroner som erstatning for tap av inntekt og to millioner kroner for såkalt ikke-økonomisk skade.

Det er klart at Gunnar Nordhus ønsker seg høyesterettsadvokat Tor Erling Staff som prosessfullmektig når saken kommer opp for Oslo byrett, ventelig i løpet av året.

Edvard Vogt bekrefter overfor Dagbladet at stevningene er sendt, men ingen av saksøkerne ønsket å kommentere denne saken nærmere i går.

Tor Erling Staff sier at han ønsker å ta saken dersom det blir mulig i forhold til andre saker han arbeider med.

- Etter mitt syn har både Nordhus og Vogt en god sak. Det vil bli svært interessant, sier Staff.

Den lange saken

Politivoldssaken startet helt tilbake på midten av 1970-tallet, da Gunnar Nordhus var jusstudent og Edvard Vogt var førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. De bestemte seg for å gjennomføre en stor voldsundersøkelse der mange ulike tema skulle belyses. Resultatene ble offentliggjort i boka «Volden og dens ofre» i 1981.

I pressen ble det hovedsakelig fokusert på politivold ved Bergen politikammer, noe som førte til at Justisdepartementet nedsatte et granskingsutvalg for å vurdere politivoldens omfang i Norge generelt, og Bergen spesielt.

Professor Anders Bratholm og høyesterettsadvokat Hans Stenberg-Nilsen var med i utvalget og konkluderte med at politivold var mer utbredt enn tidligere antatt.

«Bumerangsakene»

Politiet i Bergen og Norsk Politiforbund reagerte med å rette grove beskyldninger mot Bratholm/Stenberg-Nilsen og Nordhus/Vogt. Det ble igangsatt etterforskning mot informantene til Nordhus og Vogt, noe som førte til at 13 voldsofre ble dømt til ubetinget fengsel på sju til ni måneder for usanne forklaringer.

Etter dette gikk hele sakskomplekset bare under betegnelsen «Bumerangsakene». I januar 1998 ble sju av de straffedømte frifunnet i Gulating lagmannsrett. Seks av dem fikk til sammen rundt to millioner kroner i erstatning og oppreisning fra staten. Den sjuende reiste egen sak.

Nå er det voldsforskernes tur til å stille i retten som saksøkere.