IKKE TANTE POSE Poseavgiften blir ikke innført. Isteden økes el-avgiften og oljepengebruken. Finansminister Siv Jensen tror ledighetstoppen er nådd, og at regjeringens politikk gir seg utslag i økt vekst i økonomien neste år. Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet
IKKE TANTE POSE Poseavgiften blir ikke innført. Isteden økes el-avgiften og oljepengebruken. Finansminister Siv Jensen tror ledighetstoppen er nådd, og at regjeringens politikk gir seg utslag i økt vekst i økonomien neste år. Foto: Thomas Rasmus Skaug / DagbladetVis mer

- Poseavgiften var ikke grønn og miljøvennlig

Derfor skroter Siv poseavgiften og øker el-avgiften isteden.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Finansminister Siv Jensen (Frp) ønsker ikke å huskes som «tante Pose», og ber Stortinget skrote vedtaket fra i fjor høst om å innføre en avgift på plastposer. Det var under forhandlingene i Stortinget i fjor høst ideen om en poseavgift dukket opp, og ble beregnet til 1 milliard i inntekter til staten.

Oljepenger Avgiftsfjerningen blir i stor grad dekket av økt oljepengebruk.

- Det er bare å lese høringsuttalelsene! De aller fleste mener avgiften ikke har noen miljøfaglig begrunnelse i det hele tatt. Derfor har vi kommet til denne konklusjonen.

Det opplegget vi nå legger fram, er bedre for forbrukerne enn det som lå i Stortinget, forklarer Jensen om bakgrunnen for at den latterliggjorte poseavgiften nå forkastes.

Økningen i el-avgift vil bety 100 kroner mer per husholdning. Jensen minner om at regjeringen siden den tiltrådte, har redusert skatter og avgifter med til sammen 12, 5 milliarder kroner.

- Feil å stramme inn Økt el-avgift gir staten 300 millioner i inntekter. Resten av provenytapet, 700 millioner, betales via oljepenger. Jensen mener det er er rom for det og fullt ut ansvarlig.

- Dette er et ansvarlig budsjett.  Vi beholder samme budsjettimpuls som i høst. Det ville være helt galt å stramme inn i den situasjonen norsk økonomi er inne i nå med tydelige omstillingsutfordringer, sier Jensen til Dagbladet.

Som statsminister Erna Solberg (H) tidligere har varslet, setter regjeringen av 250 millioner ekstra til flyktningesituasjonen i Syria og nærområdene. At et et flertall på Stortinget har vedtak om å ta imot 10 000 syriske flyktninger, tar ikke budsjettet høyde for.

Opp til Stortinget - Når regjeringen legger fram sitt reviderte budsjett, gjør vi det vi mener er riktig. Vi følger opp statsministerens redegjørelse. Hva Stortinget vil gjøre med budsjettet, er nå Stortingets ansvar, sier Jensen.

Finansministeren slo på pressekonferansen i formiddag fast at det ikke er noen krise i norsk økonomi. Veksten er noe nedjustert, i hovedsak på grunn av fall i oljeprisen. Tross usikre anslag for ledighet og oljepris, anslår regjeringen at ledigheten vil holde seg på samme nivå neste år, og at det ligger an til vekst i  økonomien neste år. 

- Finansdepartementet prøver etter beste evne å komme med så gode anslag som mulig, selv om de er beheftet med usikkerhet. Det så vi ikke minst da vi fikk et plutselig fall i oljeprisen som ingen hadde forutsett. Anslagene er usikre, men de gir indikasjon om at økonomien går opp i 2016, sier Jensen.

Regjeringen reverserer sine kutt i permitteringsreglene og øker antallet tiltaksplasser

Håper politikken virker - Er det regjeringens politikk som begynner å virke?

- Jeg håper da virkelig det! De viktigste virkemidlene vi står overfor i omstillingen i norsk økonomi, handler om skattereduksjoner, økte investeringer, og satsing på forskning og utvikling. Men det tar tid. Vi må ikke gå rundt å tro at omstillingen er et quick fix. Det tar tid, og det vet bedriftene, sier Jensen.