Positive analytikere belønnes

Analytikere lokkes til å lage positive aksjeanalyser. Optimistiske vurderinger øker meklerhusets salg og utløser lukrative bonusutbetalinger for analytikerne.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Alle bonusberettigede analytikere er tjent med at vi har et godt år, bekrefter Tom Knoff, leder for aksjeområdet i Christiania Markets.

Dagbladet skrev i går om hvordan meklerhusene som tilrettelegger statens salg av DnB-aksjer, pøste ut positive analyser få uker før salget startet. Det samme skjedde da Telenor ble børsnotert før jul.

Flere i bransjen peker overfor Dagbladet på at positive analyser øker analytikernes personlige inntekter.

- Det å generere omsetning rundt meklerapparatet vil jo til enhver tid være en motivasjonsfaktor for å komme med analyser som inspirerer til omsetning, sier generalsekretær Gunnar Winther i Norske Finansanalytikeres Forening.

Ifølge norsk lov skal det være tette skott mellom dem som analyserer og dem som selger aksjer i meklerhusene.

Overskudd = bonus

I Christiania Markets, som i andre store meklerhus, er de ansatte velsignet med gunstige bonusordninger. Gode år med store inntekter fra børsnoteringer, aksjeutvidelser og spredningssalg gir store utbetalinger. Men, presiserer Knoff:

- En analytiker kan godt tjene mer på et middels år for selskapet enn på et veldig godt år, hvis han har gjort en veldig god jobb innenfor sitt område.

- Men bonusen til analytikerne påvirkes av hvor mye meklerhuset totalt tjener?

- Ja. Alle som er inne i bonussystemet får en utbetaling knyttet til vår totale inntjening. I vurderingen rettes det selvsagt spesiell fokus på den del av virksomheten den enkelte har bidratt innen. Dette er et individuelt system, sier Knoff.

Han tror likevel ikke analytikerne fristes til å hausse opp aksjer de egentlig ikke har tro på - selv om det kan være penger å tjene på det.

- En analytiker må ha tillit for å fungere i jobben. Begynner investorene å tvile på motivene for analysen, har analytikeren alvorlige problemer, sier Knoff.

Tre bonuskriterier

Dagbladet har vært i kontakt med en rekke meklerhus. Stort sett beregnes analytikernes bonuser etter tre hovedkriterier:

  • Meklerhusets totale inntjening.
  • Analysenes treffsikkerhet.
  • Anseelse hos investorene.

Direktør Audun Bø i DnB Markets mener treffsikkerhet og anseelse er viktigst når bonusenes størrelse skal bestemmes. Men desto større potten er, jo mer blir det på hver enkelt. Derfor er også analytikerne avhengige av at aksjepusherne i nabokontorene gjør en god jobb. Og det blir ofte lettere når analytikerne har gitt aksjene positiv omtale.

Gunnar Winther, som representerer de vel 1400 medlemmene i Finansanalytikerforeningen, vedgår at det kan være et problem at analytikerne sitter for tett på meklerne.

- Selvsagt kan det ligge an til en viss rolleblanding, selv om det skal være såkalte Chinese Walls mellom avdelingene. Avstanden er kort og man kan bli påvirket. Det vet alle.

Winther har likevel liten sans for Aksjesparerforeningens forslag om å etablere analysemiljøer som er uavhengige av meklerhusene.

- Problemet med slike uavhengige miljøer er at de vil måtte selge analysene sine for å eksistere. Og hvem ønsker å kjøpe analyser når det allerede finnes så mye som er fritt tilgjengelig? undrer han.