Positivt tiltak

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen vil gjøre forsøk med moderat kvotering av innvandrere i statlige etater de neste to åra. Prosjektet settes i gang etter at andre tiltak, som pålegg om å innkalle minoritetssøkere til intervju, ikke har gitt forventete resultater. Mens mangelen på arbeidskraft er i ferd med å bli et problem, er arbeidsledigheten blant innvandrere og etniske minoriteter fortsatt høy og tre ganger så høy som i resten av befolkningen.

Den høye ledigheten kan ha flere årsaker, men det er ikke til å komme forbi at jobbsøkere med fremmedartete navn sliter med å få jobber de er kvalifisert for. Det gjelder også minoritetssøkere som er født og oppvokst her i landet. Moderat kvotering betyr at innvandrere skal foretrekkes hvis de er «tilnærmet like godt kvalifisert». Ordningen er i praksis en kompensasjon for den mer eller mindre skjulte diskrimineringen en gruppe jobbsøkere utsettes for.

Positiv særbehandling har vært benyttet med hell i flere land. Det er et konkret og målrettet virkemiddel.

I tillegg vil det bidra til å skape økt bevissthet rundt problemet og gjennom det forhåpentlig føre til en holdningsendring. Først og fremst er diskriminering en byrde for dem som utsettes for det, men Norge har heller ikke råd til å la kvalifiserte arbeidstakere gå ledig. Mange i innvandrerbefolkningen får ikke brukt sin utdannelse og kompetanse i relevante jobber.

Moderat kvotering skal være et overgangstiltak, som vil ha langsiktige virkninger. Det er avgjørende for å lykkes med integrering at ungdom med innvandrerbakgrunn ser at det lønner seg å ta utdannelse. Flerkulturelle som behersker flere språk burde være

etterspurt arbeidskraft. Da er det fordommer som står i veien.

Det offentlige er ikke versting når det gjelder diskriminering, men gjennom å sette i gang et slikt tiltak

i 12 statlige etater håper fornyingsminister Heidi Grande Røys å gå foran med et godt eksempel også

for privat sektor. Målet må uansett være å gjøre tiltaket overflødig.