BARE ÉN UKE IGJEN: Reiser du mye i jobben, er det én post i skattemeldingen du bare må sjekke. Foto: Ole Berg-Rusten/Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix.
BARE ÉN UKE IGJEN: Reiser du mye i jobben, er det én post i skattemeldingen du bare må sjekke. Foto: Ole Berg-Rusten/Håkon Mosvold Larsen/NTB Scanpix.Vis mer

Skattemeldingen - én uke igjen

Posten du bare må sjekke

Her bommer Skatteetaten ofte.

(Hegnar.no): Innleveringsfristen for skattemeldingen er bare én uke unna.

Reise- og pendlerfradrag er en gjenganger blant de vanligste spørsmålene Skattebetalerforeningen får fra sine medlemmer.

Er det noe Skatteetaten ikke har full oversikt over, er det dine jobbrelaterte reiseutgifter.

Reiser du mye i jobben, kan du ha krav på langt mer i fradrag enn det som står oppført.

30,7 kilometer én vei

Alle som reiser til jobben, har i utgangspunktet krav på reisefradrag.

Men det finnes naturligvis begrensninger.

Bunnfradraget ligger på 22.000 kroner, mens reisefradraget er hevet fra 1,50 til 1,56 kroner per kilometer.

Det betyr at du må ha minst 30,7 kilometer til jobben (hver vei) for å være berettiget til fradraget.

Reiseavstanden kan rundes opp til nærmeste hele kilometer.

Reiser du over 50.000 kilometer i året, er satsen 0,76 kroner per kilometer (opp fra 0,70 kroner i fjor).

Du får ikke fradrag for reisestrekning som overskrider 75.000 kilometer per kalenderår.

Har du ekstrajobb, får du 1,56 kroner per kilometer for kjøring til og fra denne jobben.

Maksimalt reisefradrag du kan få er uansett 75.000 kroner (summen av 50.000 x 1,56 og 25.000 x 0,76, fratrukket 22.000).

Flyttet, eller ny jobb?

Det forhåndsutfylte beløpet i skattemeldingen er basert på tallene fra året før.

Økte du stillingsprosenten, må du for eksempel passe på å øke fradraget.

Byttet du bolig eller arbeidssted i løpet av fjoråret, kan fradraget bli høyere eller lavere enn det forhåndsutfylte - avhengig av avstand.

Er avstanden lang til det ene arbeidsstedet, kan det hende du kommer over bunnfradraget. Da kan du ha krav på reisefradrag, selv om avstanden til det andre arbeidsstedet er kortere enn 30,7 kilometer.

Fikk du ny jobb i løpet av fjoråret, fører du reisene på to linjer med riktig antall dager per linje.

Mye borte fra jobb?

Reisefradrag får du for 230 arbeidsdager i året, ved fulltidsarbeid.

Men var du borte fra jobb i mer enn 15 dager i fjor, må du begynne å regne med faktiske arbeidsdager.

Har du flere arbeidsreiser til og fra arbeid i løpet av en dag, skal du regne med det faktiske antall reiser.

Jobber du deltid eller skift, skal fradraget alltid beregnes etter faktisk antall arbeidsdager.

Bom og ferge også?

Utgangspunktet for beregningene av reisefradraget er korteste rute med rutegående transport.

Du kan få godkjent fradrag for lengre kjøreturer, men må da dokumentere at du sparer to timer reisetid per dag i forhold til offentlig fremkomstmiddel.

Dette kan fort bli aktuelt hvis du begynner så tidlig eller slutter så sent at rutegående transport ikke går.

To timers-kravet stilles også til deg som vil ha ekstra fradrag for bom- og fergeutgifter. Det utelukker de fleste som bor i nærheten av større byområder.

For å få dette ekstra fradraget, må utgiftene overstige 3.300 kroner per år. Og gjør de det, får du fradraget fra første krone.

Husk at reisefradraget gjelder uansett fremkomstmiddel (inklusive sykkel og firmabil), og sitter du på med noen (inklusive ektefelle), får begge fradraget.

Pendler du?

Men reisefradraget kan omfatte mer enn den daglige reisen mellom hjemmet og arbeidsstedet (arbeidsreiser).

Overnatter du et annet sted enn hjemme grunnet arbeid, kan du være pendler.

Da kan du ha rett på fradrag for reiser mellom pendlerbolig og hjemmet (besøksreiser). Og ligger pendlerboligen mer enn 2,5 kilometer fra arbeidsstedet, kan du ha krav på fradrag for reisene mellom pendlerbolig og arbeidssted (arbeidsreiser).

Husk bare at maksimalt reisefradrag (på 75.000 kroner) gjelder summen av arbeidsreiser og besøksreiser.

Det vil si: I tilfeller hvor arbeids- og besøksreiser samlet overstiger 50.000 kilometer for inntektsåret, og du kan dokumentere høyere transportkostnader (eksklusive bom, ferge) enn standard avstandsfradrag, kan du få fradrag for disse transportkostnadene med 1,56 kroner kilometeren inntil begrensningen på 75.000 kilometer er nådd.

Reisefradrag føres i selvangivelsens post 3.2.8 (arbeidsreiser) og 3.2.9 (besøksreiser).

Merk også

Kjøring av barn til barnehage eller skole på vei til eller fra jobb, regnes ikke med som en del av arbeidsreisen, men du kan ha krav på fradrag for den ekstra reiselengden i post 3.2.10 (foreldrefradraget).

Pendlere kan også ha krav på fradrag for merkostnader til mat (kost) og overnatting (losji) i post 3.2.7.

Har du mottatt godtgjørelse fra arbeidsgiver til besøksreiser med et beløp lavere enn 1,56 kroner per kilometer, får du fradrag for differansen mellom statens sats og mottatt godtgjørelse. Dekker arbeidsgiver alt, får du ikke fradrag for dette.

Hvis arbeidsgiver dekker alle kostnader, er dette samtidig det gunstigste. Dette er skattefritt for deg som arbeidstaker. Fradraget er på 24 prosent av dette beløpet, altså 24.000 kroner.

For merkostnader til kost og losji gjelder bestemte satser, men vi vil ikke gå inn på disse her.

Utgifter tilknyttet besøkendes reiser til pendlerboligen (ektefelle, barn) gir ikke fradrag. Fradraget gjelder kun dine reiser.

Kjøring til og fra møter, rett hjemmefra til møter og mellom ulike kunder, regnes som yrkesreiser og inngår i post 3.2.1 (minstefradrag), evt. post 3.2.2 (faktiske utgifter).

Du trenger ikke sende Skatteetaten dokumentasjon på dine reiser, men du må kunne legge frem dokumentasjon hvis du blir spurt.

Andre økonominyheter:
Skattemeldingen er her - ikke gå i denne fella
Boligskatt: Du kan ha krav på saftig fradrag