Posten for seint fram

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Postens problemer handler ikke bare om nedlagte postkontorer i Utkant-Norge og oppsamling av postkasser langt fra hus på landet. For når nesten 30 prosent av A-posten kommer for seint fram til mottakeren, har Posten større utfordringer. Når mellom en tredjedel og en fjerdedel av den høyest prioriterte posten er forsinket i forhold til mål- og konsesjonsbestemmelser, er det åpenbart at Posten ikke gjør jobben sin.
  • Det styrker inntrykket av en etat i krise at problemene er verst i Oslo. Det er i de tett befolkede områdene vi venter at postgangen er best, og det er her flest kunder blir rammet av svikten. Dessuten er det i slike strøk Postens brevmonopol er sterkest utsatt for konkurranse. Sakte og uten politisk styring risikerer vi samme utvikling som i USA og andre land: Monopolet brytes og privatiserte løsninger overtar tjenestene der kundegrunnlaget er størst og inntektene store nok til å dekke de langt høyere utgiftene i grisgrendte strøk.
  • Posten selv er selvsagt klar over dette. Det later også til at man vet hvor flaskehalsene befinner seg. De skyldes både teknologi og mennesker. Nye maskiner, som skulle gi raskere sortering, svikter, og de ansatte er ikke påpasselige nok når det gjelder kvalitetssikring av arbeidet, ifølge Aftenposten. Nå skal de på kurs der de skal bli drillet i kvalitet. De skal få økt forståelse for hvor viktig det er at posten kommer fram så raskt som mulig.
  • Som alle statlige monopoler er Posten under press både når det gjelder lønnsomhet og service. Selv om enhetspris og frimerker er en genial oppfinnelse, vil også Posten bli bedømt ut fra sin evne til å tilfredsstille kundene. Er ikke denne evnen god nok, vil det raskt melde seg konkurrenter, slik det har gjort når det gjelder pakkedistribusjon. I forbindelse med at Gardermoen blir tatt i bruk som hovedflyplass, venter Posten nye forsinkelser. Posten håper og tror det vil bli en overgang. Men det beste for kundene og dermed også for etaten ville nok være om de kunne hindre selv slike overgangsproblemer. Det er bedre å sette inn ekstramannskaper enn å satse den tynnslitte tilliten mange av kundene med god grunn allerede har til Posten.