POT-advarsel til Viksveens advokat

Overvåkingspolitiet (POT) har vurdert å ta sikkerhetsklareringen fra den spionsiktede journalisten Stein Viksveens forsvarer Atle Helljesen. I to brev har POT gitt Helljesen en formell advarsel etter det de mener er brudd på taushetsplikten i forhold til hemmeligstemplede dokumenter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dersom Helljesen mister sikkerhetsklareringen, må han frasi seg oppdraget som forsvarer for Viksveen, som 4. november i fjor ble siktet for spionasje til fordel for det tidligere Øst-Tyskland.

- Jeg finner meg ikke i dette. Jeg har bedt POT om å henvende seg til domstolene dersom de har noe å utsette på mitt arbeid. Det som har skjedd hemmer meg og min klient i behandlingen av saken, sier Helljesen til Dagbladet.

CIAs arkiver

Det var en reportasje i Dagbladet 12. mai som fikk politiinspektør Eli Volckmar i POT til å reagere.

Helljesen uttalte da at han så langt ikke hadde sett indikasjoner på at POT har fått Viksveens navn fra CIA. Helljesen viste til at alle slike opplysninger i politidokumentene har vært sladdet. Det er et sentralt spørsmål i saken om de norske spionjegerne har fått opplysninger fra den amerikanske etterretningsorganisasjonen, eller om de bare baserer siktelsen på kilder i Tyskland.

Navnelistene fra Stasis arkiver befinner seg utelukkende på magnetbånd i CIAs hovedkvarter i Langley i Virginia i USA. Trolig vil de ha betydelig større verdi som bevis enn opplysninger fra de tyske Stasi-arkivene.

Samme dag som Dagbladets reportasje sto på trykk, fikk Helljesen et hemmeligstemplet brev fra Volckmar.

Hun ba om en uttalelse til at han skulle ha spekulert i innholdet av gradert materiale i saken. Helljesen avviste skriftlig at han hadde brutt taushetsplikten.

Formell advarsel

Noen dager seinere, 29. mai, sendte POT et nytt gradert brev til Helljesen. Helljesen ble instruert om at han ikke hadde anledning til å bekrefte eller avkrefte spørsmål som berører dokumenter gradert etter sikkerhetsinstruksen.

«Jeg vil således formelt be Dem om å respektere dette. Dette da det ellers kan få følger for Deres sikkerhetsklarering,» skrev Volckmar i brevet.

Politiinspektør Volckmar avslår gjennom sin sekretær å kommentere saken overfor Dagbladet.

I forrige uke gjentok POT advarslene.

Bakgrunnen var at Helljesen 22. juni hadde kommentert både den siste kjennelsen fra Oslo forhørsrett og sitt anstrengte forhold til Overvåkingspolitiet i en reportasje i VG.

Politiinspektør Volckmar hevder i brevet, som er datert 27. juni, at Helljesen på ny uttaler seg om temaer som berører gradert materiell.

«En ber Dem på denne bakgrunn om å utvise større forsiktighet med hva De velger å uttale Dem om i media,» skriver hun.

- Kneblet

Atle Helljesen hevder at POTs advarsler har fått konsekvenser for arbeidet med Viksveen-saken. Han mener at politiet har kneblet hans ytringsfrihet som forsvarer.

- Vi er ikke i stand til å forsvare oss mot opplysninger som kommer fram i mediene. Jeg må veie ordene mot risikoen for å miste oppdraget, noe min klient ikke ønsker skal skje, sier Helljesen, som også mener at advarslene har gjort arbeidet i forhold til domstolene vanskeligere.