POT er frikjent

Kontrollorganet som skal holde det utskjelte Politiets overvåkingstjeneste (POT) i ørene, har ikke hatt en eneste kritisk merknad til de 131 sakene utvalget har gransket siden 1996.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Disse tallene ble lagt fram av POT-sjef Per Sefland under en temakveld i regi av Oslo Redaktørforening i går kveld. På spørsmål om Sefland betrakter dette som en friskmelding av POT, svarer overvåkingssjefen:

- Dette er jo faktiske forhold som jeg tar til etterretning. Tallene er jo oppmuntrende, sier Per Sefland til Dagbladet.

Gransking

Oslo Redaktørforening hadde klart å samle Norges tre «hemmeligste menn» i går kveld. I tillegg til Per Sefland innledet sjefen for Etterretningsstaben i Forsvaret, Jan Fredrik Blom, og sjefen for Forsvarets overkommando/Sikkerhetsstaben, Jan Erik Larsen.

Det var en vårdag i 1996 høyesterettsdommer Ketil Lund overleverte den omfattende granskingsrapporten av de hemmelige tjenestenes virksomhet til stortingspresident Kirsti Kolle Grøndahl. Lund-kommisjonen kunne avdekke omfattende og til dels ulovlig registrering og overvåking av personer og organisasjoner på venstresiden i norsk politikk. Kritikken omhandlet i hovedsak forhold knyttet til 50-, 60- og delvis 70-tallet. Men POT fikk også meget sterk kritikk da det viste seg at overvåkingstjenesten gransket Lund-kommisjonens arbeid. Kommisjonsmedlem Berge Furre ble spesielt gjenstand for POTs undersøkelser.

Etter dette var tilliten til POT heller dårlig. Stortinget opprettet et kontrollorgan, EOS-utvalget, som nå skulle føre oppsyn med Politiets overvåkingstjeneste og Forsvarets E-tjeneste.

Frikjent

Med dette bakteppet er det bemerkelsesverdig at EOS-utvalget ikke har hatt en eneste kritisk merknad til de 131 sakene de har gransket i POT fra 1996 til 2000.

Tallene Per Sefland kunne framlegge, viser også at antall kontrollsaker årlig har gått kraftig ned. I 1996 gikk EOS-utvalget inn i 33 saker. Året etter økte det til 56 saker, mens utvalget i 1998 bare undersøkte 17 saker. I 1999 og 2000 falt antallet ytterligere til henholdsvis 12 og 13 saker.

- EOS-utvalget har hatt tilgang til alle våre saker og dokumenter. Forholdet har vært uproblematisk. Jeg har aldri vært i en situasjon der jeg har ønsket å si «brems nå litt» til utvalget, sa Sefland i går.

Politisk vold

Overvåkingssjef Per Sefland vakte også betydelig oppmerksomhet da han poengterte at Norge stort sett har vært forskånet for politisk motivert vold og la til:

- Det har vært nære på noen ganger. Egentlig er det rart at det ikke har vært flere tilfeller av politisk motivert vold, sa Sefland.

Men da Dagbladet spurte om en konkretisering, ønsket ikke Sefland å gå lenger enn å bemerke at POTs virksomhet rettet mot det høyreekstreme miljøet har virket dempende på aktiviteten i miljøet.