Presidenten i Kabul

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Norske utsendinger i Kabul er lite imponert

over måten Afghanistans president, Hamid Karzai, styrer landet på, melder Norsk Telegrambyrå, NTB, som har fått innsyn i dokumenter fra den norske ambassaden i Kabul. De har også snakket med diplomater, politirådgivere og offiserer som er stasjonert i landet. Ifølge NTB viser alle som nyhetsbyrået

har snakket med tegn til frustrasjon over president Karzais ledelse av landet. Flere anklager Karzai for å være mer opptatt av kortsiktig politisk gevinst enn varige resultater. Han styrer fra dag til dag og driver et farlig spill som verken bidrar til varig fred eller demokrati, sier en av kildene til NTB.

Noe av det som frustrerer mest er at Karzai kjøper lojalitet ved å dele ut statsrådsposter og stillinger til gjennomkorrupte, udugelige og til tider brutale overgripere, og ved å holde sin beskyttende hånd over krigsherrer og narkotikabaroner. To som ofte trekkes fram er krigsherrene Abdul Rashid Dostum og Ismail Khan, som begge har fått plass i regjeringen, og den narkotikamistenkte generalen Mohammed Daoud som er satt til å lede kampen mot

narkotika. Ifølge et notat fra de norske diplomatene skal det visstnok eksistere en gruppe på 25–30

nøkkelpersoner som mer eller mindre kontrollerer

narkotikatrafikken i Afghanistan. De har alle direkte kontakt med toppsjiktet i innenriksdepartementet, heter det i notatet.

De norske utsendingenes sterke misnøye med Karzais styre står i skarp kontrast til den offisielle berømmelsen av Karzais styre som både statsminister Jens Stoltenberg, utenriksminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen har gitt uttrykk for i hjertelige møter med Karzai, der de har understreket at han har Norges fulle støtte. Bekymringsmeldingene fra Kabul

bekrefter kritikk som også tidligere har vært reist mot Karzai, men de er en ny understrekning av

alvoret og tidsperspektivet i vårt militære engasjement i Afghanistan.