Pressemelding fra Gro Harlem Brundtland

Les hele pressemeldingen her.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I tilknytning til mine hofteoperasjoner i Norge har jeg tidligere informert pressen om at jeg fortalte legespesialist og Ullevål universitetssykehus at jeg var pensjonist, bosatt i Frankrike og trygdet etter de europeiske reglene. Ved innleggelse oppga jeg bostedsadresse i Nice og viste fram fransk og europeisk trygdekort. Jeg var ikke kjent med noe krav til annen dokumentasjon, og ble heller ikke opplyst eller forespurt om det.

I dag har divisjonsdirektør Olav Røise ved Ullevål universitetssykehus opplyst at han, som daværende sjef for ortopedisk senter på sykehuset, selv tok beslutningen om operasjon og at den skulle belastes avdelingen. Røise forteller at han ved flere anledninger har godkjent operasjoner for andre pasienter i lignende situasjoner, blant annet for innvandrere og utenlandstrygdede.

Jeg setter stor pris på at Røise har redegjort for hva som skjedde i denne saken, og for hans gode hjerte i forhold til meg og andre pasienter. Men jeg har ikke ønsket noen forskjellsbehandling, og heller ikke vært klar over at jeg og andre pasienter har fått noen slik forskjellsbehandling. Når jeg nå er gjort kjent med de formelle reglene for operasjoner av utenlandsboende, vil jeg ikke la ortopedisk avdeling på Ullevål eller Lovisenberg Sykehus belastes med kostnadene ved min behandling.

Jeg vil derfor be om å få en oversikt over kostnadene ved operasjonen på Ullevål universitetssykehus, og ved oppfølgingsoperasjonen på Lovisenberg sykehus. Jeg forstår det slik at det har skjedd en rutinefeil, siden det framgikk av papirene at jeg var bosatt i utlandet uten at dette ble fulgt opp. Jeg vil undersøke hvilke kostnader som knytter seg til dette slik at disse blir betalt av meg. Så får jeg legge fram saken for franske trygdemyndigheter slik at de kan foreta den riktige totalvurderingen.

Når det gjelder hjemflytting til Norge, vil vi først orientere de rette franske og norske myndigheter om dette.