Pressens oppgaver

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det er et sjokk for en hel nasjon når en framtredende politiker tar sitt eget liv. Tore Tønnes tragiske bortgang skjedde etter omfattende medieomtale, politietterforskning og tiltale for grovt uaktsomt bedrageri. Sakens innhold og hendelsesforløp tilsier at alle som har hatt befatning med den foretar en grundig og samvittighetsfull gjennomgang. Når det gjelder mediene, bør en slik gjennomgang danne grunnlag for en debatt om forholdet mellom maktkritisk journalistikk og hensynet til den som kommer i pressens søkelys.
  • Derfor hilser vi velkommen det initiativ som er tatt av Norsk Presseforbunds generalsekretær Per Edgar Kokkvold. Presseforbundet vil engasjere ei gruppe uavhengige medieforskere som skal vurdere medienes rolle i Tønne-saken. I Dagbladet vil vi på egen hånd foreta en gjennomgang av avisas dekning av saken. Liknende initiativ er varslet fra andre aviser, bl.a. Dagens Næringsliv og Aftenposten.
  • Reaksjonene etter Tore Tønnes bortgang er preget av behovet for å få svar på spørsmålet: Hvordan kunne dette skje? Det er naturlig at dette spørsmålet blir reist, men det er også nødvendig å nærme seg svaret med åpenhet og evne til refleksjon. At oppmerksomhet i denne sammenheng også rettes mot Dagbladet, finner vi naturlig. Det var Dagbladet som først rettet søkelyset mot de forhold som Økokrim siden fant grunn til å etterforske, både når det gjaldt Tønne og advokatfirmaet BA-HR.
  • Etter vår oppfatning kunne ikke Dagbladet latt være å publisere den informasjonen avisa satt på i denne saken. Det er pressens viktigste samfunnsoppdrag å avdekke forhold som kan tenkes å være kritikkverdige. Dette prinsippet er ingen besvergelse, eller noe forsøk på ansvarsfraskrivelse, slik enkelte hevder. Presseetikken stiller også krav til omtanke og saklighet i forhold til de mennesker som er involvert. Det er denne konflikten - dette vanskelige dilemmaet - som nå krever en avklaring, så langt det er mulig.
  • Derfor er Dagbladet beredt til å delta i den viktige avklaringen som nå bør finne sted.