Pressens uavhengighet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Styret i norsk redaktørforening er kritisk til den måten den nye eieren av tidligere Orkla Media utøver sitt eierskap på. Foreningen ser klare brudd på redaktørplakaten, som er en avtale som regulerer forholdet mellom eier og redaktør i norsk presse. Bekymringen henger sammen med at flere redaktører i det nå britiskeide mediekonsernet direkte er blitt pålagt konkrete tiltak for å få ned kostnadene. På den måten blir redaktørenes makt til selv å redigere sin avis beskåret, i strid med en lang tradisjon i norsk presse.

Redaktørforeningens uttalelse kommer på et tidspunkt da kulturministeren legger siste hånd på et lovforslag om å lovfeste redaktørplakatens bestemmelser om den redaksjonelle frihet. Vi regner med at lovteksten vil bli slik utformet at de grep som Mecom-eieren, David Montgomery har tatt overfor de tidligere Orkla-avisene, blir straffbart. Det er kanskje den eneste måten å gjøre det begripelig for ham at han nå driver aviser innenfor en aviskultur som både er annerledes enn den britiske og som vi her i landet ønsker å opprettholde. Og selv om man har et kommersielt utgangspunkt og har legitime interesser i at avisdriften gir en rimelig avkastning på investert kapital, må det være kortsiktig å opptre slik at man bryter med en kultur som har opprettholdt norsk presse på et høyt nivå, og som til dels har gitt eierne gode inntekter. Et brudd med den norske mediekulturen kan i det lange løp få negative utslag på bunnlinja.

Den opprinnelige trussel mot pressens uavhengighet kom fra staten, og Grunnlovens paragraf 100 skulle fungere som et bolverk mot denne trusselen. Seinere var det eierne som utgjorde trusselen. Derfor har vi i norsk presse etablert den redaksjonelle frihet som grunnleggende prinsipp. Nå er dette prinsippet i fare. Vi må i en globalisert økonomi se i øynene at det i framtida kan komme flere eiere som står disse prinsippene fjernt. Da vil det være bra for norske redaktører og redaksjoner å lene seg på en lov. Det vil gi et sterkere vern av uavhengigheten enn de avtaler som nå gjelder.