Presser Clinton til å holde munn

NEW YORK (Dagbladet): Spesialetterforsker Kenneth Starr stevner nå alle som kan ha snakket med president Clinton om Monica Lewinsky. Får Starr viljen sin, er Hillary den eneste presidenten kan snakke fortrolig med uten å risikere at opplysningene kommer videre.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Men Bill Clinton overveier nå å gjøre bruk av sin rett til å ha hemmelig rådslag som er rettslig beskyttet. Insisterer Clinton på dette, havner saken i høyesterett.

Presidentens rett til å føre rettslig beskyttete hemmelige samtaler - såkalt «executive privilege» - er etablert av amerikansk høyesterett, men svært sjelden benyttet.

Rettigheten ble delvis skandalisert av Richard Nixon, som tapte i høyesterett da han forsøkte å bruke rettigheten til å stanse utlevering av lydbåndene fra Det hvite hus i Watergate-saken.

Nær rådgiver

President Clinton forbereder nå å iverksette denne rettigheten for de drøftingene han har hatt med nære rådgivere om Monica-affæren. Det er Kenneth Starrs stevning av Clintons venn, medarbeider og fortrolige gjennom 30 år, rådgiver Bruce R. Lindsey, som har satt saken på spissen.

Starr forsøkte å få Bruce Lindsey til å avlegge vitnemål, til tross for innvendingene fra Det hvite hus. Lindsey ble ledsaget til rettsbygningen i Washington av hele ti advokater.
Men Starr fikk ikke umiddelbart medhold hos dommeren som leder Starrs storjury. Hun oppfordret i stedet de stridende partene til å utarbeide et kompromiss. Et kompromiss synes nå helt utenfor rekkevidde.

Havner i retten

I stedet toppet striden seg i går, da Starr hadde stevnet Clintons advokat Lanny A. Breuer for storjuryen.

Dersom presidenten faktisk krever retten til hemmelig rådslag som er rettslig beskyttet, vil trolig Ken Starr bringe saken inn for domstolen. Det vil ta tid før domstolen kan avsi kjennelse.

Uansett hvem som taper, vil saken trolig bli anket slik at høyesterett får siste ord. En slik prosess vil forsinke Starrs etterforskning betraktelig.

Slår tilbake

De siste dagene har Ken Starr latt det hagle med stevninger over medarbeidere i Det hvite hus som han mistenker for å være innblandet i en svertekampanje mot statsadvokatene, som jobber for spesialetterforskeren.

- Dette embetet har vært utsatt for et skred av løgner, sa Kenneth Starr i går.
Før helga mottok flere amerikanske reportere og nyhetsmedier avisklipp om to av Starrs medarbeidere som tidligere er ilagt rettergangsbøter.

I Det hvite hus sier Clintons talsmann Mike McCurry at Starr «lovet det amerikanske folket at han ville granske lekkasjene fra sin egen organisasjon. Han er nå åpenbart mer opptatt av hvordan vi driver informasjonsvirksomheten her fra Det hvite hus».