Presser Røkke til å ta store private tap

BERGEN (Dagbladet): Folketrygdfondet vil ha gransket Kjell Inge Røkkes privatøkonomi og truer samtidig styret i Aker RGI med erstatningssøksmål.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fondet mener storaksjonær Røkke har forfordelt seg selv med flere hundre millioner kroner, minst, og følgelig har opptrådt til skade for minoritetsaksjonærene.

Redegjørelsen fra Folketrygdfondet til det uavhengige utvalget som skal granske forvaltningen av verdiene i Aker RGI, ble lagt ut på fondets hjemmeside på Internett i går.

Sterk kost

Det er sjeldent sterk kost fra en stor aktør i norsk næringsliv, rettet mot Aker RGI-toppene Kjell Inge Røkke og Bjørn Rune Gjelsten, i tillegg til selskapets styre.
Fondet kritiserer blant annet kursgarantien for aksjene i Norway Seafoods, tap på kjøp og salg av aksjer i Storebrand, kjøp av Røkkes selskaper TRG, Wyndmore og Gefion, utbyttepolitikken og mulig kursmanipulasjon i Aker RGI i september i år.

Orkla-kritikk

Det rettes også et kritisk lys mot valget av rådgivere og meklere. Aker RGI har ved flere tilfeller valgt å benytte selskaper i Orkla-konsernet. Orkla har samtidig betydelige økonomiske interesser og tette forbindelser med Aker RGI og Kjell Inge Røkke. Orkla har også representanter i Aker RGIs styrende organer.

Ingen i Aker RGI-ledelsen ville kommentere redegjørelsen i går.
- Det som er kommet nå er en dokumentasjon for påstander som er fremmet tidligere. Vi vil ikke diskutere faktagrunnlaget i media så lenge utvalget arbeider med saken, sier informasjonssjef Per Eikrem.

Folketrygdfondet beskylder Aker RGIs styringsorganer for å ha opptrådt i strid med de oppgaver de er pålagt.

«Eier-rabatt»

Fondet har for få informasjoner til å beregne helt nøyaktig hvor mye Røkke har belastet Aker RGI for, men i redegjørelsen skrives det at det minimum må være tale om flere hundre millioner kroner. Røkke eier 63 prosent av aksjene i Aker RGI. Det skrives videre: «For minoritetsaksjonærene i Aker RGI er likevel det økonomiske tapet større enn dette som følge av den negative kursutvikling man har fått i selskapet på grunn av den «eier-rabatt» som kursfastsettelsen i dag bærer preg av.»

Fondet mener at det kan ha forekommet klare tilfeller av forfordeling av aksjonærer og sammenblanding av Aker RGIs og Kjell Inge Røkkes interesser. Fondet kan åpenbart tenke seg at dette blir ordnet ved at en del av transaksjonene blir omstøtt slik at Røkke selv tar verditapet for Aker RGI.