Presser Røkke

BERGEN (Dagbladet): Tre småaksjonærer i Aker RGI forsøker å presse Kjell Inge Røkke til å kjøpe dem ut for et høyere beløp enn det som er utbetalt til de andre aksjonærene i selskapet. Trusselen er en årelang rettsprosess. - Jeg er helt avslappet til dette, sier Kjell Inge Røkke til Dagbladet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Småaksjonærenes påstand er at selskapet i mellomtida ikke kan utbetale utbytte til noen aksjonærer. Uten utbetaling av utbytte i Aker RGI vil Kjell Inge Røkkes selskap TRG få store problemer med å tilbakebetale sitt milliardlån til DnB og Sparebanken Nor.

TRG eier i overkant av 90 prosent av aksjene i selskapet, og det samlede lånet skal være på 4,8 milliarder kroner.

Konsekvensene av stevningen fra minoritetsaksjonærene kan derfor få store følger for Kjell Inge Røkke og bankene.

- Helt avslappet

Det er advokat Birger Nilsen i advokatkontoret Lyng & Co. som representerer de tre minoritetsaksjonærene Norsk Matselskap AS, Jonathan AS og Taco Mons AS.

I går var advokat Nilsen i telefonkontakt med regnskapsdirektør Bengt Rem i Aker RGI og foreslo en løsning ved at TRG kjøper ut de tre aksjonærene for en pris på 145 til 150 kroner aksjen mot at han trekker søksmålet.

Avslappet

Forslaget ble avvist av Kjell Inge Røkke. Det ville ha kostet 17,5 millioner kroner over eksisterende innløsningskurs.

- Dette føyer seg inn i rekken av ulike utspill fra denne aksjonærgruppen og deres samarbeidspartnere. Det er vanskelig å få øye på hva de egentlig ønsker, særlig siden utspillene dels er motstridende og kjøpene har skjedd etter vårt tilbud til alle aksjonærene i høst. Jeg forholder meg til det som måtte komme og er helt avslappet til det. Godt nytt år, sier Kjell Inge Røkke til Dagbladet.

- Oppfatter dere dette som utpressing?

- Det er i hvert fall vanskelig å finne ord som er mer dekkende for dette enn forsøk på utpressing, når en vet hvordan samtalen forløp, sier informasjonssjef Per Eikrem i Aker RGI.

En av disse minoritetsaksjonærene, Pål Diskerud i Jonathan AS, har tidligere i år uttalt i Dagens Næringsliv at han ville saksøke styremedlemmene i Aker RGI dersom de ikke foreslo utbetaling av utbytte til aksjonærene på en ekstraordinær generalforsamling. Dette blir omtalt som en trussel i en børsmelding som Aker RGI har sendt til Oslo Børs.

- Sludder

Advokat Nilsen vil ikke kommentere det tidligere utspillet til Diskerud ettersom han ikke deltok i vurderingen av det kravet, men sier at han oppfatter påstanden om utpressing som rent sludder.

- Jeg har flere ganger sagt at den eneste måten å unngå konflikt med minoritetsaksjonærene på er å sørge for at de ikke lenger er aksjonærer. Det kan gjøres ved en tvangsinnløsning eller gjennom frivillig salg. Jeg tror at frivillig salg må være løsningen, og i den forbindelse har jeg lest i pressen at Folketrygdfondet har vurdert de underliggende verdiene i Aker RGI og funnet at prisen for aksjene bør ligge på rundt 150 kroner. Jeg har likevel ikke trodd at de ville betale den prisen til mine klienter, men akkurat den delen av saken kan bli behandlet som en skjønnssak ved Oslo byrett på et tidligere tidspunkt, sier advokaten.

Han forventer at Aker RGI følger påstanden hans i stevningen til Oslo byrett, og ikke utbetaler utbytte til TRG før saken har fått en endelig rettskraftig dom.

Nilsen mener at Aker RGI bryter allmennaksjelovens paragraf 8- 10 ved å utbetale utbytte til Kjell Inge Røkke i den hensikt at han skal klare å tilbakebetale sine lån. Kredittilsynet har tidligere vurdert den påstanden, og kommet til at det ikke er brudd på denne bestemmelsen, mens jusprofessor Carl August Fleischer og flere med ham er på samme side som Nilsen.

Flere søksmål

- Hvis saken ender i Høyesterett kan det ta fire til fem år før vi er ferdige med denne saken. Hvis generalforsamlingen i Aker RGI mot formodning likevel velger å utbetale utbytte til TRG, vil vi saksøke TRG og påstå at de må tilbakebetale utbyttet til Aker RGI etter allmennaksjelovens paragraf 8- 11. Jeg vil også gjøre oppmerksom på at ansatte i Aker RGI gjør seg selv personlig ansvarlig for det samme beløpet som de utbetaler i utbytte, dersom de trosser vår anmodning, sier advokat Birger Nilsen.