HUMANT:  Ap landsmøtet vil trolig vedta en mer human praksis i behandlingen av asylbarn som har bodd lenge i Norge. Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
HUMANT: Ap landsmøtet vil trolig vedta en mer human praksis i behandlingen av asylbarn som har bodd lenge i Norge. Foto: Jacques Hvistendahl / DagbladetVis mer

Presses av asylbarna

Landsmøtet vil ha mer human praksis.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Utkastelse av asylbarn som har vokst opp i Norge, har vakt sinne og fortvilelse i store deler av Ap. Landsmøtet vil kreve mer human praksis.
Flere partilag og fylkeslag i Ap har sendt inn forslag med krav om en mer human behandling av asylbarn med lang botid i Norge. Det gjelder for eksempel Oslo Ap som mener innvandringspolitiske hensyn ikke må gå på bekosning av en human behandling av alle mennesker i Norge.

Hordaland Ap vil at de 463 sakene som omhandler mindreårige asylsøkere som har bodd mer enn tre år på asylmottak, må få behandlet sakene sine på nytt.

I programkomiteen har AUF-leder Eskil Pedersen og påtroppende sentralstyremedlem Else May Botten tatt dissens. De krever at hensynet til barns beste skal være et grunnprinsipp i asylpolitikken, og dermed gå foran innvandringsregulerende hensyn. De krever at barn som har bodd hele eller store deler av sitt liv i Norge, som hovedregel skal få bli i landet uavhengig av foreldrenes feilaktige valg.

Denne formuleringen kan etter det Dagbladet få stor støtte på landsmøtet. Men mest sannsynlig vil et flertall gå inn for at barnas beste må veies opp mot andre hensyn, men at praksis må bli mer human.

Fjern kontantstøtten! Programkomiteen går inn for en gradvis avvikling av kontantstøtten, «når det er full barnehagedekning er oppnådd og alternative ordninger er etablert.» Dette er langt fra godt nok for Libe Rieber-Mohn fra Oslo som i morgen blir valgt inn i sentralstyret.

- Landsmøtet bør si at kontantstøtten avvikles i løpet av neste periode. Nå vil vi vedta to barnehageopptak i året, dermed vil argumentet om barnedekning ikke være der. De som likevel må vente litt på barnehageplass, kan søke plass og få ventepenger i en kort periode, sier Rieber-Mohn.

- Ikke vår sak - Det finnes en rekke utredninger som sier at kontantstøtten er et hinder for likestilling og integrering. Og kontantstøtten er en KrF-sak, den er ikke vår sak! Så hvorfor skal vi ikke fjerne den? Jeg merket meg at Jens Stoltenberg sa at vi har oppnådd full barnehagedekning, så da er jo ikke det lenger noe argument, sier Rina Mariann Hansen, også fra Oslo.

Om dette synet synet får flertall, er i øyeblikket uvisst. Men etter det Dagbladet erfarer, ligger det an til en mer tydelig og forpliktende formulering om avvikling.

Kjønnsnøytral verneplikt Flertallet i programkomiteen kommer til å tape kampen mot kjønnsnøytral verneplikt. Mens en lang rekke talere har argumentert med likestilling og fått trampeklapp for sine innlegg for kjønnsnøytral verneplikt, har ingen har forsvart flertallet i programkomiteen.

Etter det Dagbladet erfarer, anser de denne saken for tapt. Det betyr et prestisjenederlag for leder i programkomiteen, parlamentarisk Helga Pedersen, og leder for Ap?s kvinnenettverk, Anniken Huitfeldt, som har argumentert mot.

- Vi har fattet historiske vedtak på landsmøtet før. Et ja til kjønnsnøytral verneplikt vil også være historisk. Det handler ikke bare om likestilling. Det handler også om demokrati, fordi verneplikten sier noe om hvem som er borgere, sier en av dem som har engasjert seg i saken, stortingsrepresentant Jette Christensen til Dagbladet.

Nytt landsmøte om oljeboring Tilhengerne av oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen er temmelig sikre på å få flertall for en konsekvensutredning. Samtidig oppnår motstanderne at det blir presisert at eventuell boring skal vedtas på et senere landsmøte, når konsekvensutredningen foreligger. Jens Stoltenberg har de siste dagene understreket at konsekvensutredning og oljevirksomhet må skilles fra hverandre.

Ikke automatikk I går gikk også næringsminister Trond Giske ut med samme resonnement, at det ikke er noen automatisk sammenheng mellom utredning og leteboring. Stoltenberg understreket også i går at eventuell oljevirksomhet i disse områdene ligger langt fram i tid.

For AUF er motstanden mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen uansett så kompromissløs at de ikke vil bøye av. Spørsmålet er hvor stor støtte AUFs syn vil få. Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttrykt skepsis til konsekvensutredning, men ville i går ikke uttale seg om saken til Dagbladet.