Presses ut av næringslivet

En av fire bedriftsledere mener høyere forsikringspremie for kvinner har betydning ved ansettelser. 14 prosent av lederne sier de vil legge vekt på at forsikringspremien for menn er lavere når de skal ansette folk i bedriften sin.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette viser en undersøkelse MMI har gjort for KLP Forsikring. MMI har intervjuet daglige ledere i 608 bedrifter med 10 eller flere ansatte.

I bedrifter med mellom 50 og 99 ansatte svarer hele 45 prosent at de tror forskjeller i forsikringspremie vil ha betydning for hvem som blir ansatt.

Kvinner lever lengst

Når lederne blir spurt om de selv vil ta slike hensyn, svarer til sammen 14 prosent at de i meget stor eller ganske stor grad, vil det.

Årsaken til at pensjonsforsikring for kvinner koster mer enn for menn, er at kvinnene statistisk sett lever lenger enn menn.

Forsikringspremien er dessuten betydelig høyere for eldre enn for yngre arbeidstakere.

Systemet bekymrer

- Undersøkelsen bekrefter vår bekymring for at ulike premier kan gi arbeidsgiver et økonomisk motiv for å ansette menn framfor kvinner. Det styrker behovet for å gå dypere inn i temaet, sier nestleder ved Likestillingsombudet, Lars Christensen.

Finansdepartementet har nedsatt et utvalg som skal utrede pensjonsordninger for kvinner og menn.

Også kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich i KLP Forsikring mener undersøkelsen viser at den bekymringen arbeidstakerorganisasjonene har hatt, er berettiget.

- Undersøkelsen viser at nesten hver fjerde leder mener ulikheten i forsikringspremie spiller inn ved ansettelse. Når færre svarer at de selv ville ta hensyn til ulik premie, bekrefter dette bare at ledere har et bevisst forhold til likestilling. Svært få vil være politisk ukorrekte. Men de økonomiske realitetene er der, sier Frich.

KLP Forsikring opererer med kjønnsnøytral premie.

For å få forsikringskostnadene ned har bortimot 20 kommuner kuttet samarbeidet med KLP Forsikring og gått over til private forsikringsselskaper som har ulike pensjonsavtaler for kvinner og menn. LO klaget denne praksisen inn for Likestillingsombudet, men fikk ikke medhold.

Likestillingsombudet konkluderte med at slik praksis er diskriminerende, men likevel må godtas fordi det ikke finnes alternativer til dagens praksis.