Presset fetteren

STAVANGER (Dagbladet): Hovedetterforsker Ståle Finsal innrømmet i retten i går at han la press på Birgittes fetter for å få fram en forklaring. Men den erfarne KRIPOS-etterforskeren understrekte også at avhørssituasjonen var i tråd med straffeprosessloven.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Vi forsøkte aldri å knekke fetteren for å få ham til å tilstå. Det håper jeg dere forstår, sa Ståle Finsal i Gulating lagmannsrett i går.
Den tidligere KRIPOS-førstebetjenten fikk en tøff dag i retten. Han ble konfrontert med en rekke sitater fra dagboka til avhører Stian Elle og lensmannsbetjent Lars Grindheim. Sitater som forsvarer Sigurd Klomsæt mener viser at fetteren har vært utsatt for et kraftig press.

- Jeg oppfattet fetteren som om han bare forholdt seg til hva hjernen hans sa. At han ikke var villig til å gå inn i problemene og gi oss en skikkelig forklaring, sa Finsal i retten i går.
Han innrømmet at både Elle og han selv la et stort press på fetteren for å få fram en forklaring.

Dagboka

Ståle Finsal ble konfrontert med en rekke avslørende sitater fra dagboka til Stian Elle. Han måtte svare på om han hadde gitt Elle en frist på en uke til å skaffe fram en tilståelse.

- Nei, dette er ikke riktig. Jeg ga Elle beskjed om at han måtte protokollføre avhørene i løpet av en uke, hvis ikke ville jeg selv gripe inn. Det var aldri snakk om tilståelse, framholdt Finsal.

- Men hvorfor står det da tilståelse i boka til Elle? ville forsvarer Erik Nadheim vite.

- Jeg bestrider på det sterkeste at jeg har gitt Elle en tidsfrist til å få fram en tilståelse, sa Finsal.

«N.N sier han trenger hjelp til å huske. Skremme. Vi kan ikke brekke armer og bein på han(det er snart det eneste vi ikke har gjort),» skrev Elle i dagboka si 22. februar i fjor - tre dager før tilståelsen var et faktum.

- Det virker dumt på meg. Idiotisk formulert. Det tror jeg også Elle ser i dag, sa Finsal.

- Stemmer

Ståle Finsal fortalte Gulating lagmannsrett om flere punkter i tilståelsen han mener binder fetteren til drapet.

- Fetteren fortalte om et kvelegrep som ble holdt i lang tid. Dette stemmer overens med de rettsmedisinske undersøkelsene og var ikke allment kjent, sa Finsal.

Hovedetterforskeren trakk også fram flere andre konkrete punkter:

  • Beskrivelsen han ga av Birgittes ryggsekk, og hvor den ble plassert.
  • Fetterens forklaring om at Birgitte fikk et skrubbsår når hun falt i bakken er riktig.
  • Blodsporene på grinda stemmer med fetterens forklaring.
  • Detaljopplysninger om den ufyllbyrdete voldtekten kan stemme overens med de rettsmedisinske undersøkelsene som er foretatt.
  • Opplysningene om hvordan offeret er slept, og seinere snudd.

Det Finsal derimot ikke la vekt på var opplysninger som ifølge forsvarene ikke stemmer med tilståelsen.

- Fetteren har forklart seg om en stein i bakken som han skal ha slått hodet til Birgitte mot. Fant dere denne steinen? spurte Erik Nadheim.

- Nei, svarte Finsal, men han valgte ikke å tillegge avvikene i tilståelsen særlig vekt.

- Jeg har ikke funnet noen opplysninger i fetterens forklaringer som sier at han ikke har begått drapet, understrekte Finsal.
Finsal tegnet et bilde av en beregnende ung mann som visste hva han ville.

- Jeg var overrasket da jeg besøkte ham på cella. Han var svært komfortabel med situasjonen, og ga inntrykk av å ha full kontroll. Det virket som om han hadde det bra, sa Finsal.