Presset mot strendene

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Arbeiderpartiet vil at kommunene skal miste retten til å gi dispensasjon fra byggeforbudet i strandsonen. Det viser seg nemlig at tre av fire som søker, får lov å bygge i strandsonen. Nylig viste en rapport fra Riksrevisjonen at det er gitt tillatelse til 8000 nybygg nær fjæra bare ved Oslofjorden. Dermed er byggeforbudet i ferd med å bli fullstendig uthulet, særlig i de mest attraktive strandområdene i Oslofjorden og langs Sørlandskysten. Snart er det så å si umulig for folk flest å gå i land for å nyte naturen i disse områdene. Der det ikke står «PRIVAT», er det ingen tvil om at det er det. Og da kvier folk flest seg, enda det er lov.
  • Det er beklagelig om konsekvensen av utviklingen blir at kommunene også blir fratatt disposisjonsretten over den fysiske planleggingen i strandsonen. Det trengs lokalkunnskap for å styre dette bra. Men det viser seg også at den negative siden av at de kommunale myndighetene kjenner sin kommune godt, er at det er enkelt å bruke bekjentskap til å oppnå dispensasjon fra byggeforbudet. Det er ikke lett å si nei til noen du kjenner godt, og som du vet er gode skatteytere og ellers bra borgere. Den beste løsningen vil derfor være om den kommunale råderetten kan bestå, men at dispensasjonene på en eller annen måte kan overprøves av statlige myndigheter som kan se utviklingen i området i sammenheng.
  • En forklaring på at det har lyktes å hindre at svensk strandsone er blitt nedbygd, er at den svenske statsmakten tradisjonelt er sterkere enn den norske. Det samme gjelder i Frankrike. I Italia derimot, der det ikke har vært sterk statsmakt siden romertida, er det nå slik at man må betale for å få adgang til privateide og bebygde strandområder. Etter hvert som presset mot friluftsområdene blir sterkere også her i landet, er det slett ikke umulig å tenke seg en slik utvikling. Alt kan jo etter hvert utmyntes i penger. Dette er ingen ønskverdig situasjon. Fri tilgang til utmark og strender er en rett nordmenn har hatt i tusen år. Den må hegnes om.