Presset til innrømmelser

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) med innrømmelser i stortingshøring.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) ble onsdag presset til å komme med innrømmelser i den åpne høringen om legedekningen i Afghanistan.

Opposisjonen var likevel ikke fornøyd med det de fikk høre.

– Vi har fått et bilde av en passiv statsråd som først reagerer når det kommer opplysninger i mediene, oppsummerte Høyres Per-Kristian Foss etter høringen.

I tillegg til legedekningen i Afghanistan, kom også avtalen mellom forsvarssjef Sverre Diesen og den tidligere sjefen for Forsvarets sanitet, generalmajor Leif Sverre Rosén, til å stå sentralt.

Frps hovedtalsmann Carl I. Hagen, var heller ikke fornøyd, og sa etter utspørringen at komiteen hadde fått uklare svar.

Foss og Hagen mener at Strøm-Erichsen aldri burde godtatt en avtale som ila Rosén taushetsplikt, og at forsvarsministeren på et langt tidligere tidspunkt burde kommet til Stortinget på eget initiativ for å informere om legemangelen i Afghanistan.

Men vi var vitne til en statsråd som tok selvkritikk, både om taushetsplikten og om forholdet til Stortinget, sier Foss til NTB.

Uakseptabel avtale

Presset til innrømmelser

Forsvarssjefen og Rosén inngikk en avtale der det heter at Rosén ikke skal ha anledning til å uttale seg om forsvarssjefen og Forsvarets virksomhet. Hagen og Foss mener dette er en helt uakseptabel formulering, og at statsråden aldri burde ha godkjent en avtale med et slik innhold.

– Jeg opplevde det som en frivillig avtale som var godtatt av begge parter, sa forsvarsministeren.

Hun forklarte at hun oppfattet avtalen slik at den ikke inneholdt noe generelt forbud for Rosén til å uttale seg om forsvarssaker.

– Statsråden burde ha reagert. Når hun aksepterer denne typen avtaler uten å reagere, mangler hun politiske reflekser, sier Foss.

Hagen mener at det som er avdekket gjør det naturlig å sette spørsmålstegn ved lederstilen på toppnivå i Forsvaret.

Strøm-Erichsen svarte at arbeidstakere i Norge ikke bør pålegges slik taushetsplikt.

– Teksten burde nok vært formulert annerledes, innrømmet hun.

– Dårlig politisk skjønn

Høyre og Frp kritiserer også statsråden fordi hun ikke på eget initiativ kom til Stortinget for å fortelle om den dårlige legedekningen i Afghanistan.

– Hun har utvist dårlig politisk skjønn. Det er vanskelig å forstå hvorfor hun ikke informerte Stortinget tidligere, men først kom da problemene ble avdekket i mediene, sier Foss.

Forsvarsministeren erkjente i høringen at legedekningen ikke fullt ut har vært tilfredsstillende.

– Men vi har aldri vært uten legedekning, og sanitetsdekningen har aldri vært under de ambisjonene vi hadde da vi bestemte at Norge skulle delta i Maimana i 2004, sa hun.
Det ble også stilt spørsmål om hvorfor det ikke ble satt i verk strakstiltak på et tidligere tidspunkt.

– Vi har hele tiden hatt tiltak underveis som vi hadde forhåpninger til, og som vi trodde ville gi effekt, men som likevel viste seg ikke å virke, svarte hun.

Strøm-Erichsen sa videre at hun aldri har forsøkt å skjule problemene. (©NTB)