Prestens time

I fjor «snakket» sentralbanksjefen opp kronekursen. Nå vil vi ha ham til å snakke den ned. Til gjengjeld må vi nok følge hans formaninger.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

EGENTLIG ER HAN ikke prestetypen, sentralbanksjefen, som i kveld samler landets maktelite ved sine føtter for å fortelle dem hva de har stelt i stand. Svein Gjedrem er liksom ikke refsende av natur. Han beskriver bare sammenhengene i økonomien på samme måte som en mattelektor gjennomgår en matematisk funksjon. Bevilger vi oss for mye i lønn og i offentlige budsjetter, setter han renta opp. Mener han vi trenger mer enn vi har unnet oss, setter han renta ned. Han har ett virkemiddel, og det bruker han når det trengs. Når han i kveld har holdt sin årstale, vil tilhørerne konstatere at det hele virker logisk.

I ÅR VIL riktignok noen av dem mene at det er Gjedrem, og ikke politikerne, som har ansvaret for den økende ledigheten og krisa i industrien. «Han har latt krona styrke seg for mye.» «Han har ikke satt renta nok ned.» «Han har bommet på inflasjonsmålet.» «Han har ikke tatt nok hensyn til valutaforskriftens mål om sysselsetting.» «Ser han da ikke at hele kysten blør og Norge tappes for industri på grunn av kronekursen!»

MEN ETTER AT de har hørt på ham, vil de kanskje ha blitt beroliget av signaler om at renta mest sannsynlig vil gå ned, og at krona faktisk har svekket seg med tre- fire prosent siden det siste rentekuttet, til tross for førkrigshøy oljepris. Situasjonen i internasjonal økonomi, og ikke minst i internasjonal politikk, gjør utsiktene framover usikre. Men det kan ikke Gjedrem gjøre stort med. Det han kan gjøre noe med, er å forklare økonomien på en slik måte at analytikerne ser at han viser fasthet i pengepolitikken og dermed er til å stole på. Tillit er viktig hvis han vil at markedet skal hoppe når han sier hopp, eller sagt på en annen måte: bidra til å svekke kronekursen hvis han antyder nye rentekutt.

MANGE MENER AT Gjedrem i fjorårets tale bidro til å snakke opp kronekursen. Det gjorde han ved å forklare virkningen av den nye valutaforskriften, som han hadde fått året i forveien, og den nye handlingsregelen for innfasing av oljeformuen i norsk økonomi. Gjedrem så for seg at industrien ville miste 60000 arbeidsplasser fram mot 2010. Han sa også at vi kan tåle en lønnsvekst på 4- 4,5 prosent uten at det gir økt rente og høyere arbeidsledighet. Fjorårets lønnsoppgjør ble langt dyrere enn sentralbankens anbefalinger. Norske arbeidstakere har ikke hatt en så sterk reallønnsøkning siden 1975. Og 2002 var det femte året i rekka med sterk reallønnsøkning og svekket konkurranseevne. På toppen kom altså en kronekurs som styrket seg så kraftig at konkurranseevnen bare i fjor svekket seg med ti prosent. Nedlegginger og utflagginger av arbeidsplasser har vært sterkere enn noen var forberedt på. Og rentedifferansen til utlandet har holdt seg rekordhøy. Langt på vei har dette vært politikernes kalkulerte pris for å bruke litt mer oljepenger til gode formål og for å overføre arbeidskraft fra industrisektoren til offentlig sektor. Men det var Gjedrem som fortalte oss det i klartekst.

NÅ ROPES DET om at Gjedrem må «snakke» kronekursen ned, altså gi så tydelige signaler om hvilken vei renta og kronekursen skal, at det blir selvoppfyllende. Da kan han samtidig gjøre det lettere for LO-leder Gerd-Liv Valla å få med seg sitt representantskap neste uke på moderasjonslinja. Fortsatt vil det være viktigere enn det Gjedrem sier og gjør. «Pengepolitikken kan ikke hindre en arbeidsledighet som skyldes et lønnsdrevet kostnadssjokk,» sier Gjedrem selv. Og fortsatt har politikernes et ansvar for å føre en finanspolitikk som er tilpasset konjunkturene, selv om de har overlatt mye ansvar til sentralbanksjefen.

FØRST OG FREMST er sentralbanksjefens årstale en enestående anledning til formaninger. Det har de vært siden Nicolai Rygg holdt Norges Banks første årstale i 1921. Og selv om Svein Gjedrem er lite pastoral som type, vil stavangerdialekten likevel få hans klare budskap til å lyde som en preken.