Prisen for Røkkes milliard-kontrakt

For 1,5 milliarder kroner skrotet Kjell Inge Røkkes Aker Kværner plattformen «Maureen Alpha». Men den menneskelige prisen skulle bli høy.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les også - Helt uakseptabelt

STAVANGER/STORD (Dagbladet): To dødsfall, én nestenkatastrofe og fem alvorlige ulykker er status etter at jobben er utført.

Dagbladet kan i dag avdekke historien bak tragediene: En kultur der beinharde tidsfrister var viktigere enn sikkerhet.

-  Jeg tror ikke folk fatter hvor farlig dette arbeidet er. Det er tilfeldig at jeg ikke ble drept, sier platearbeideren Hannu Tiempo (56).

Han skulle brenne i stykker et stålbein da det smalt. En eksplosjonsartet brann oppsto inne i den åpne pustemaska. Ved en feil ble det koblet brannfarlig oksygen til anlegget som sender friskluft til maska. Trolig ble gassen antent av en gnist fra et sveiseapparat.

Ti dager i koma

Hannu ble sendt med helikopter til Haukeland sykehus.

Der gikk han inn i en ti dager lang koma, og ble rammet av hjerteinfarkt og dobbeltsidig lungebetennelse. Han hadde tredjegrads forbrenning i ansikt, på hode og overkropp. Legene måtte foreta en omfattende hudtransplantasjon.

«MAUREEN ALPHA»: Ble revet.
«MAUREEN ALPHA»: Ble revet. Vis mer

I november i fjor ble Aker Stord bøtelagt med 250 000 kroner etter eksplosjonen, som skjedde etter en rekke brudd på sikkerhetsbestemmelsene. Ulykka utløste en intern gransking, som avslørte en graverende sikkerhetskultur. Den står sterkt i kontrast til Aker Kværners høyt profilerte policy: Sikkerhet i høysetet.

Tempo foran sikkerhet

Rapporten konkluderer med: Prioriterte tidsfrister: «Granskingskommisjonen har avdekket mangler vedrørende opplæring, kompetanse, svikt i rutiner og avdekket manglende holdninger til sikkerhet i Maureen-prosjektet.» Og kanskje mer skjerpende: Aker Stord prioriterte knappe tidsfrister foran sin egen policy for helse, miljø og sikkerhet (HMS):

Sikkerhet underordnet: «Granskingskommisjonen mener å ha avdekket at prosedyrer, regler og sikkerhetsforhold er underordnet fokuset på framdrift i Maureen-prosjektet,» konkluderer Aker Kværners egne granskere.

Voldsomt jag og frykt

En bakenforliggende årsak til ulykka var «et sterkt framdriftsfokus», ifølge rapporten. De ansatte opplevde mye «negativt stress» og «et voldsomt jag» for å bli ferdig. Arbeidet ble styrt av større operasjoner som sprenging og løftefartøyer. Mannskapene jobbet så å si oppå hverandre, og manglet skikkelig ledelse. «Innleide operatører ga også uttrykk for frykt for å bli sendt hjem dersom de kom med noen form for motforestillinger til planlegging og arbeidsmetodikk,» skriver kommisjonen.

Prøve- og feilekultur

«Helse, Miljø og Sikkerhet er en kjerneverdi i Aker Kværner,» skriver konsernsjef Inge K. Hansen på hjemmesiden. Det står i sterk kontrast til «Maureen»-prosjektet.

At pustemaska til Tiempo eksploderte var ikke noe hendelig uhell, fastslår rapporten: Utrolige teorier: «Det ble avdekket et svært lavt kompetansenivå på alle nivåer i organisasjonen relatert til gasser og behandling av disse. Granskingskommisjonen fikk servert flere {lsquo}utrolige\' teorier om hvorfor arbeidsluft skulle kobles mot oksygen. Ingen av disse har rot i virkeligheten. Ved behandling av farlige gasser er det viktig å vite, ikke å tro,» skriver kommisjonen. Den mener organisasjonen var gjennomsyret av en «prøve- og feilekultur» .

Så ble også den menneskelige prisen uvanlig høy, med blant annet to dødsfall og fem alvorlige arbeidsulykker (se egen sak).

Aksepterte lovbrudd

Hvorfor slo ikke ledelsen ned på prøve- og feilekulturen?

Svaret er oppsiktsvekkende: Lovbrudd akseptert: «Brudd på regler/prosedyrer/krav aksepteres av ledelsen i prosjektet,» skriver kommisjonen. Lovbrudd ble akseptert «så fremt dette er gunstig for framdriften i prosjektet» .

I dette miljøet oppsto en rekke feil som førte til at pustemaska til Tiempo eksploderte:

Ingen opplæring: Ingen arbeidere hadde fått opplæring i bruk av det farlige utstyret han benyttet, en såkalt lansenbrenner, som kan kutte tjukke stålkonstruksjoner. Aker Stord-ledelsen avviste et tilbud fra leverandøren om opplæring.

Ingen bruksanvisning: Lansenbrenner-utstyret ble levert uten bruksanvisning, dokumentasjon og typegodkjenning.

Visste ikke: Eksplosjonen ble utløst etter at en kollega av Tiempo koblet ren oksygen, og ikke friskluft, til systemet som gikk til pustemaska. Ingen arbeidere kjente til eksplosjonsfaren ved ren oksygen. Ingen kjente til Arbeidstilsynets forskrifter om bruk av verneutstyr.

Aker ga Hannu 50 000

To og et halvt år etter ulykka har Hannu Tiempo begynt å søke jobber. Smertene har sluppet taket.

-  Aker Stord burde hatt bedre kontroll. Jeg vet ikke hvilke bakere eller snekkere de hadde leid inn, men de hadde ikke peiling på metallarbeid. Jeg måtte jo selv lære folk å brenne. Om de fortsetter å ansette folk på den måten, vil det helt sikkert skje flere ulykker.

Tiempo har ikke lov til å uttale seg om erstatningsoppgjøret med Aker Stord. Men Dagbladet kjenner til at selskapet, samt firmaet han ble leid ut fra, ga ham 50 000 kroner hver.

Forsikringsselskapet utbetalte 70 000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste. 49 000 forduftet i skatt.

-  Det er latterlig med så lave erstatninger. I hvert fall etter alt jeg og ikke minst kona mi har gått igjennom, sier Hannu Tiempo.

Da «Maureen» var ferdig opphogd i 2003, fikk han ikke lenger erstatning, fordi arbeidskontrakten gikk ut da plattformen var skrotet.

Hardhausen akter uansett ikke å sitte hjemme på Forus og se på TV i åra som kommer.

-  Det er for tidlig å gi seg. Jeg vil ut i jobb igjen, sier Hannu Tiempo.

EKSPLODERTE: En rekke sikkerhetsbrudd førte til en eksplosjonsartet brann i pustemaska til Hannu Tiempo. Aker Kværners riving av oljeplattformen «Maureen Alpha» beskrives som et katastrofalt prosjekt. Bildet er tatt rett etter eksplosjonen 2. oktober 2002.
OVERLEVDE: - Jeg vet ikke hvilke bakere eller snekkere de hadde leid inn, men de hadde ikke peiling på metallarbeid. Jeg tror ikke folk fatter hvor farlig arbeidet er, sier Hannu Tiempo i dag.