Privat arbeidsformidling og statlig vikarbyrå

Oslo (NTB-Grethe Østern): Arbeidsdirektoratet har foreslått overfor regjeringen at forbudet mot privat arbeidsformidling oppheves. I tillegg ønsker direktoratet at arbeidsmarkedsetaten får lov til å starte utleie av vikarer, gjennom et eget statseid aksjeselskap.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Disse forslagene er ledd i et større forslag om arbeidsmarkedspolitiske reformer, som ifølge arbeidsdirektør Ted Hanisch er de mest omfattende siden staten overtok arbeidsformidlingen fra kommunene i 1960.

Den offentlige arbeidsformidlingen har i de senere år møtt sterkt økende konkurranse. De private vikarbyråene blir større og større. Dette mener arbeidsdirektøren viser at de dekker et behov.

Vil vise styrke

- Alt tyder på at behovet for vikarer vil vokse, ikke minst på grunn av de utvidede permisjonsordningene som vil komme framover, sa Hanisch på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

En sterk posisjon i markedet, for å sikre en offentlig arbeidsformidling, som jo i motsetning til private aktører også har ansvar for svakere arbeidssøkere. Etaten må ikke bare ha ansvaret for søkerne, men også være en sentral serviceorganisasjon for hele arbeidsmarkedet, mener direktoratet.

- Men hva vil et statlig vikarbyrå bety for de private vikarbyråene?

- Vi har som mål å gjøre oss godt gjeldende på markedet og ha en høy markedsandel. Vår styrke i markedet er at vi har en veldig god oversikt over tilbud og etterspørsel. Men vi har ingen ambisjoner om å utkonkurrere de private vikarbyråene. Og vi vil fortsatt yte service overfor private vikarbyråer, sier Hanisch.

Gjennomhullet forbud

- Forbudet mot privat arbeidsformidling er allerede så gjennomhullet, at opphevingen av dette forbudet ikke har så stor praktisk betydning. Med et vikarbyrå går vi inn på et marked som de private hittil har hatt for seg selv, og da ser vi det som politisk naturlig at forbudet mot privat arbeidsformidling oppheves, sa Hanisch på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Men er ikke den fokuseringen på vikarbruk istedenfor faste ansettelser negativ for arbeidssøkerne?
- En del av de søkergruppene som etaten bistår, vil være lettere å skaffe jobb og innpass på arbeidsmarkedet gjennom utleie enn gjennom formidling. Innleie reduserer arbeidsgivernes risiko, sier Hanisch.

Innleien begrenses

Direktoratet foreslår videre at reglene om begrensninger i adgangen til utleie av arbeidskraft flyttes fra Sysselsettingsloven til Arbeidsmiljøloven. Denne loven må da få en ny bestemmelse som avgrenser anledningen til å leie inn arbeidskraft til visse yrker og oppgaver, og som angir hvor stor maksimal andel av arbeidsstokken i et foretak som kan være innleid.

I tillegg skal Arbeidstilsynet overta Arbeidsdirektoratets tilsynsmyndighet når det gjelder utleie og innleie av arbeidskraft.