Privat kapital til forskning

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Forskningsminister Kristin Clemet vil ha mer privat kapital inn i norsk forskning. Det er en utmerket idé. Politikerne har store planer om opptrapping av forskningsinnsatsen her i landet. Ja, det snakkes om at Norge skal komme opp på et gjennomsnittlig OECD-nivå, og det betyr at det må store beløp til. Nivået i OECD er dessuten økende, så det er et utrolig ambisiøst mål politikerne har satt seg.
  • Det som kjennetegner den norske forskningsinnsatsen, er at den i langt større grad enn i andre land er avhengig av statlige midler. Hittil har bl.a. tippingen bidratt med en stor del av de pengene som det offentlige bruker på forskning. Disse midlene er nå tatt fra forskningen, og skal kompenseres på annen måte, bl.a. gjennom oppbyggingen av et statlig forskningsfond. Men fordi den private innsatsen er så beskjeden, er vi blitt liggende etter totalt sett. Mens 72 prosent av den finske forskningen er privatfinansiert, gjelder det bare 52 prosent i Norge. Og Finland ligger på topp i OECD når det gjelder midler til forskning.
  • Derfor er det løfterikt at statsråd Clemet tar et initiativ overfor våre rikinger med tanke på å opprette et privat fond. Dette er ikke ukjent i andre land, f.eks. Sverige. En forutsetning for at det skal bli bra, er at pengene ikke bindes opp av giverne til spesielle formål, men at de kan disponeres fritt av en uavhengig stiftelse. Men det bør være et fond av anselig størrelse for at det skal monne. Det statlige fondet er i størrelsesorden 30 milliarder kroner.
  • Det norske systemet for forskningsfinansiering er veldig monolittisk, og selv etter den omorganiseringen som ble besluttet i sommer, er det få muligheter til alternative kilder dersom forskere får avslag hos forskningsrådet. Et privat fond vil kunne bli et bidrag til mangfold også på dette feltet. Det er i så fall dypt i samsvar med tidsånden og den rådende nyliberale ideologi. En av dens fremste bærere er nettopp Kristin Clemet. Om noen skal få til dette, må det være henne.