Privat trafficking

Regjeringen vil bekjempe internasjonal trafficking, dvs. kynisk utnytting av kvinner som er til salgs for sex. Men samme regjering vil ikke sette inn like markante tiltak mot den vel så skruppelløse private traffickingen: henteekteskap.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Frp vil heve aldersgrensen for familiegjenforening ved giftermål til 24 år. Ap er «på gli'» og SV synes å være i tenkeboksen. I prinsippet er en slik lovendring ikke ønskelig. Men praksis i innvandrermiljø viser at den er nødvendig for å innfri menneskerettigheter og rettssikkerhet.

Transnasjonale ekteskap

Transnasjonale ekteskap blant de «flerkulturelle» går på helsa løs til tusener av ungdom i Norge og (spesielt) unge kvinner. Det grelleste utslaget av den nærmest automatiske retten til å hente ektefelle til landet, er importen av barnebruder helt ned i tiårsalderen. SSB-tall avslører at majoriteten av ikke-vestlige borgere henter «arrangert ektefelle» fra hjemlandet. Bare naivitet forleder politikere og andre til å tro at den frie vilje råder. Overgrepene som følger denne praksisen, er et av våre største menneskerettighetsproblemer, og kanskje det største hinderet for integrering: førstegenerasjon reproduseres kontinuerlig. Miljøene har bevist at de ikke klarer å rydde opp selv. Tvert om øker praksisen. Hva gjør et demokrati da? Innfører nye regler som skal gjelde for alle eller regler som først og fremst hindrer aktuelle gruppers negative praksis? Jeg har tatt standpunkt etter årevis med (demokratisk) tvil, bitt i det «sure flerkulturelle eplet» (det fins selvsagt «søte epler») og akseptert at overgrepene er så omfattende og dyptgripende at det demokratiske prinsipp om likebehandling må nyanseres. I Norge er aldersgrensen for ekteskap 18 år.

Det synes «uproblematisk» i den forstand at norsk kultur i dag er svært lite preget av tvang ved giftermål. Når ektefelle hentes fra land som praktiserer arrangert ekteskap, er dette annerledes. Slik sett kunne jeg ha gått inn for en aldersgrense spesifikt knyttet til disse land, men i demokratiets ånd mener jeg at alle som henter ektefelle i utlandet, må forholde seg til en 24-årsgrense. Norge er ikke «monokulturelt» lenger. Det har demokratiske kostnader.

Mer selvstendige

Håpet er at en 24-åring er mer selvstendig og lettere står imot tvang. Aldersgrensen bør heves, men ikke alene. Scenario 1: «Aisha» på 16 giftes bort i Pakistan og tvinges til å bo der. Åtte år senere «gjenforenes» hun, barn og ektemann her. Integreringsmessig et onde for alle. Også i et feminint perspektiv: «Aisha» måtte i en årrekke leve i et land beryktet for sitt kvinnesyn. Derfor må en reell forsørgerbyrde knyttes til heving av aldersgrensen. Da stoppes nevnte scenario samtidig som likestilling styrkes: flere «innvandrerjenter» under utdannelse og i yrkesaktivitet.

Scenario 2: «Farid» inngår ekteskap med 15 år gamle «Fauzia» i Marokko, som han besøker jevnlig. Ni år og flere barn senere henter han dem hit.

Integreringsmessig en tragedie. Derfor må kravet også være at ekteskapet ikke skal inngås før begge parter er fylt 24 år. Som andre regler kan også denne omgås ved produksjon av falsk ekteskapskontrakt (paret har vært gift i en årrekke, men det «dokumenteres» at de giftet seg etter fylte 24 år). Barn født utenfor ekteskap er totalt uakseptabelt (og ofte straffbart) i de aktuelle landene. Derfor kan ikke «Fauzia» oppgi «far ukjent». Da må det etterlyses en DNA-test av «Farid». Hvis prøven avslører ham som far, er grunnlaget for familiegjenforening falt bort.

Unntak fra regelen

Flere statsråder mener slike endringer er utidig forskjellsbehandling og inhumant. Og statsråd Laila Dåvøy er bekymret for norske studenter som forelsker seg i USA (P1, 14. august). Vel, begrepet flerkulturelt impliserer at Norge i dag består av omfattende forskjeller grupper imellom, også muligheten til å få innfridd basale menneskerettigheter og rettssikkerhet.

De nevnte endringer vil utvilsomt fungere humant overfor store sårbare grupper. Og USA-studenten kan søke unntak fra regelen ved eksempelvis å dokumentere samboerskap. Ikke helt i KrF-ånd?