KONGENS GARDE:
Her er Kong Harald under statsbesøket av Latvias president Andris Berzins i mars. Kongen og presidenten inspiserte garden på slottsplassen.
Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix
KONGENS GARDE: Her er Kong Harald under statsbesøket av Latvias president Andris Berzins i mars. Kongen og presidenten inspiserte garden på slottsplassen. Foto: Vidar Ruud / NTB ScanpixVis mer

- Private selskaper kan bli nødt til å ta over deler av vaktholdet Garden har i dag

Forsvarssjefen foreslår trolig en halvering av Gardens kongevakt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet/Aldri mer): Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vil etter alt å dømme foreslå i fagmilitært råd (FMR) å halvere kongevakten til Garden.

Det fremgår av siste versjon av fagmilitært råd som ble sluttbehandlet av forsvarssjefen og hans ledergruppe mandag og tirsdag forrige uke.

Beskytter kongefamilien Kongevakten har ansvaret for å beskytte kongefamilien.

Dersom forslaget blir en realitet, vil det bety at private sikkerhetsselskaper kan bli nødt til å ta over deler av vaktholdet som Hans Majestet Kongens Garde (HMKG) i dag har på Skaugum, Slottet og andre bygninger som disponeres av kongefamilien.

Garden vil ikke være i stand til å ivareta det samme antall objekter som i dag.

Det forteller forsvarskilder til aldrimer.no.

Garden blir trolig også ute av stand til å yte det nivået av krisebistand til sivile myndigheter som det er blitt lagt opp til. Etter terrorangrepene 22. juli 2011 fikk Garden året etter i oppdrag å yte bistand til politiet ved alvorlige krisesituasjoner i Østlandsområdet. Over 700 gardister bistod politiet i dagene etter 22. juli med å sikre ulike bygninger i Oslo-området, herunder regjeringskvartalet.

- Reduseres med 50 prosent I beslutningsnotatet «Førstelinjeforsvaret: Saksgrunnlag til FSJ LGM 22-23 juni 2015», datert 12. juni i år, er den dramatiske tilrådingen kun referert til i en enkelt setning: «HMKG reduseres med 50% og Gardeskolen flyttes til Huseby».

Aldrimer.no sitter med gjenpart av beslutningsnotatet.

Forsvarskilder opplyser at dersom forslaget blir stående, vil det også kunne få store konsekvenser for hvilket materiell militæravdelingen vil være i stand til å anskaffe og drifte. Det vil bli færre kjøretøy, færre våpen og mindre øvingsvirksomhet.

Avdelingens grenaderer, dvs vervet personell, vil trolig bli flyttet til andre avdelinger enn i dag.

— Vi kommenterer aldri sikkerhet, det må Forsvaret eller Oslo politidistrikt gjøre. sier pressetalsmann Sven Gjeruldsen ved Slottet.

Gjeruldsen vil ikke kommentere hvorvidt Kongen er gjort kjent med kutt-forslaget.

Paradeavdeling Det er lite sannsynlig at Gardens posisjon som paradeavdeling vil bli berørt, fordi drilltroppen i så stor grad er et nasjonalt symbol.

DRILL: Det er lite trolig at drilltroppen vil bli berørt. Trolig vil kuttforslaget berøre andre oppgaver Garden har i dag. Foto: Berit Roald / Scanpix
DRILL: Det er lite trolig at drilltroppen vil bli berørt. Trolig vil kuttforslaget berøre andre oppgaver Garden har i dag. Foto: Berit Roald / Scanpix Vis mer

Konsulentselskapet McKinsey & Co slo også fast at nettopp 3. gardekompani burde beholdes, bedre kjent som drill- og musikk-kompaniet i Garden. Kompaniet har fire tropper. Drilltropp, musikktropp, signaltropp, og kompanistab. Dette kompaniet er Forsvarets ansikt utad i drill og tattoo-konkurranser i inn- og utland, og stiller skyhøye krav til sine soldater hva angår disiplin.

Før terrorangrepene 22. juli var Garden i ferd med å bli en ren seremoniell avdeling. Dersom forsvarssjefens forslag blir stående når det endelige fagmilitære rådet legges fram innen 1. oktober i år, vil dermed klokken bli stilt tilbake for Norges mest profilerte militæravdeling.

Flyttes fra Elverum Gardeskolen på Terningmoen leir på Elverum foreslås også nedlagt og flyttet til Huseby leir i Oslo.

Innad i Garden blir Gardeskolen også referert til som 6. Gardekompani, som er det formelle navnet. Det er her alle gardister går gjennom sin rekruttperiode.

Gardeskolens innrykk varierer i størrelse, men ved storinnrykk i august hender det at Gardeskolen har tropper på størrelse med flere av bataljonene i Brigade Nord, målt i antall soldater. Gardeskolen har også et oppdrag om å levere soldater til støttefunksjoner i Hæren og til avdelinger som Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) og Forsvarets Ingeniørhøgskole på Lillehammer.

- Ikke endelig Forsvarsstaben har ikke ønsket å direkte kommentere opplysningene som aldrimer.no gjengir fra dokumentene knyttet til arbeidet med FMR. Men pressetalsmann for forsvarssjefen, oberstløytnant Eystein Kvarving, har sendt følgende uttalelse per e-post:

- Dokumentene du refererer til er gradert unntatt offentligheten, og kan selvsagt ikke kommenteres. Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) er ikke er endelig før det er overlevert forsvarsministeren 1. oktober 2015. Før den tid skal det drøftes med arbeidstakerorganisasjonene, og det kan fremdeles komme viktige innspill. Forsvarssjefen kommer til å anbefale et forsvar som er i stand til å møte de trusler og sikkerhetspolitiske utfordringene Regjeringen har beskrevet i oppdraget. Men, selv med omfattende effektivisering og reformtiltak betyr dette at anbefalingen vil kreve en betydelig økning av forsvarsbudsjettene. Forsvarssjefen kommer også til å beskrive hvilket forsvar en får dersom dagens bevilgningsnivå videreføres, og hvilke konsekvenser det vil ha, skriver han.