TRIST: - Det er trist at en debatt om Grunnloven skal utarte i mistenkeliggjøring av andres motiver. Det er mangel på respekt for at andre har andre rettspolitiske synspunkter, sier Michael Tetzschner (H) til Dagbladet.  Foto: Sondre Steen Holvik / Dagbladet
TRIST: - Det er trist at en debatt om Grunnloven skal utarte i mistenkeliggjøring av andres motiver. Det er mangel på respekt for at andre har andre rettspolitiske synspunkter, sier Michael Tetzschner (H) til Dagbladet. Foto: Sondre Steen Holvik / DagbladetVis mer

- Problemet er at Ap tror at å feste en rettighet til papiret, betyr at den blir virkelighet

Michael Tetzschner (H) mener Ap-forslaget om å grunnlovsfeste rett til helsehjelp, vil utvanne Grunnloven.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I morgen skal Stortinget behandle, og til slutt vedta, en rekke forslag til endringer i Grunnloven.

I dag har Arbeiderpartiet satt tonen for debatten, med å hevde at de borgerlige partiene Høyre og Frp «svikter framtida», ved ikke å gå inn for å grunnlovsfeste befolkningens rett til «en tilfedstillende levestandard» i tillegg til å «sikre retten til nødvendig helsehjelp».

Ap-representant Jette Christensen mener at en grunnlovsfesting av disse rettighetene, vil hindre stortingspolitikere i framtida fra å løpe fra forpliktelser overfor befolkningen.

- Høyre og Frp går mot at statens myndigheter skal sikre befolkningen nødvendig helsehjelp. Det er å løpe fra ansvaret, sier hun.

Høyres Michael Tetzschner, som er saksordfører for flere av innstillingene til kontroll- og konstitusjonkomiteen som skal behandles i morgen, reagerer på komitékollegaens utspill.

- Det er trist at en debatt om Grunnloven skal utarte i mistenkeliggjøring av andres motiver. Det er mangel på respekt for at andre har andre rettspolitiske synspunkter, sier han til Dagbladet

- Utrolig defensivt - Vi er rett og slett ikke enige i at Grunnloven skal være en katalog over velferdsstatens ulike ytelser. Vi ønsker at den fortsatt skal være en Grunnlov - den skal samordne forholdet mellom statsorgangene på en god måte, legge grunnlaget for rettsstatens prinsipper og en demokratisert virkemåte.

Høyre-representanten mener befolkningens tilgang til helsehjelp og velferdsstilbud, skal sikres gjennom den ordinære lovgivningen, eksempelvis pasientrettighetsloven, som i dag.

I tillegg er Høyre prinsipielt uenig i det Tetzschner mener er å frata framtidas stortingspolitikere muligheten til selv å definere hva som skal ligge i begreper som «tilfredsstillende levestandard».

- Premisset om at det kan komme et annet flertall seinere som har en annen mening enn dagens politikere, er utrolig defensivt. Å sette skranker for velgernes rett til å velge annerledes i framtida, blir galt. Det fører til mindre demokrati. Det er en kjerneoppgave for Stortingets politikere å definere politikkens innhold, eksempelvis hva som er tilfredsstillende levestandard. En stor del av stortingspolitikernes tid og krefter går med til å definere politikk: Lage lover, utarbeide forskrifter og bevilge penger, sier Tetzschner.

- Vanner ut Grunnloven Selv om innstillingen fra kontrollkomiteen avslører et flertall for rettighetsfesting av helsehjelp, teller partiene som er for likevel ikke mange nok representanter. Endring av grunnloven krever 2/3-dels flertall - 113 av 169 stortingsrepresetnanter - og Høyres 48 representanter og Frp's 29 utgjør et blokkerede mindretall.

- Problemet er at Arbeiderpartiet tror at å feste en rettighet til papiret, betyr at den blir virkelighet. Det store problemet nå, er at Arbeiderpartiet har slitt ut lovbegrepet ved stadige fristbrudd innenfor helsefeltet. De buirde bidra til å rydde opp i den ordinære lovgivningen, før de vil fylle Grunnloven med symbolbestemmelser, sier Tetzschner.

Tetzschner argumenterer mot Ap's ønske om grunnlovsfesting av rett til helsehjelp, med en uro for utvanning av Grunnloven.

- Blir vi med på invitasjonen om å legge inn en del utpreget politiske markører, som likevel ikke er en reell rettighetsbestemmelse, så har vi svekket Grunnloven totalt. Da blir den en blanding av paragrafer som skal tas alvorlig, og paragrafer som ikke er bindende.

På spørsmål om Tetzschner mener Arbeiderpartiet forsøker å knesette utpregede sosialdemokratiske prinsipper i Grunnloven, svarer Høyre-representanten:

- Det underlige er at at takket være markedsøkonomien, har vi fått et velferdssamfunn som gjør at vi både har høy privat velstand og stor offentlig sektor. Det avgjørende er at vi har en innrettning av det økonomiske liv basert på markedsøkonomi, som straffer sløsing og motvirker monopoltendenser. Det er vår forutsetning for å drive fordelingspolitikk. Selv den mest velmenende sosialdemokrat har ikke mer å fordele enn vi skaper. Men Høyre har ikke med noe om markedsøkonomi i Grunnloven av den grunn.

KRITISERER DE BLÅ: Ap-representant Jette Christensen mener at en grunnlovsfesting av disse rettighetene, vil hindre stortingspolitikere i framtida fra å løpe fra forpliktelser overfor befolkningen. - Høyre og Frp går mot at statens myndigheter skal sikre befolkningen nødvendig helsehjelp. Det er å løpe fra ansvaret, sier hun. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
KRITISERER DE BLÅ: Ap-representant Jette Christensen mener at en grunnlovsfesting av disse rettighetene, vil hindre stortingspolitikere i framtida fra å løpe fra forpliktelser overfor befolkningen. - Høyre og Frp går mot at statens myndigheter skal sikre befolkningen nødvendig helsehjelp. Det er å løpe fra ansvaret, sier hun. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Vis mer