Produktive leger

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Det er få sektorer som har vært undersøkt så mye med tanke på omstilling og rasjonalisering som sykehusvesenet. Det foreligger bindsterke undersøkelser, og det gjennomføres stadig forsøk med alternative modeller. De fleste forslag til tiltak utløser imidlertid motstand mot endringer fra det utall av organiserte interesser som befinner seg innenfor feltet.
  • Regjeringen vurderer nå å innføre spesialistlegelønn etter produktivitet ved offentlige poliklinikker, for å gjøre dem like effektive som de private klinikkene. Til grunn for forslaget ligger en utredning som viser at de offentlige kostnadene hos privatpraktiserende spesialister er opptil 25 prosent lavere enn ved offentlige poliklinikker. Og siden produktiviteten ved de private klinikkene i hovedsak forklares ved at leger og andre yrkesgrupper betales etter hvor mye de får gjort, er det nærliggende å prøve dette også i det offentlige sykehusvesen.
  • Logikken i dette er helt avhengig av at undersøkelsene får fram tall som er sammenliknbare. De offentlig eide sykehusene og klinikkene har kanskje andre funksjoner og oppgaver som det tar lengre tid å arbeide med, enn dem de private tar seg av. Hvis det er slik, er det ikke sikkert tallene sier det de foregir å si. På den annen side: Når staten leter med lys og lykte etter besparelser innenfor den offentlige sektor, er det selvsagt riktig å gjøre slike forsøk.
  • Så vidt vi forstår skårer ikke det norske helsesystemet spesielt høyt i internasjonal sammenheng på effektivitetsskalaene. Organisering av sykehus er sannsynligvis noe av det mest kompliserte myndighetene har å bale med, og hele sektoren preges av at statistikk og undersøkelser brukes til det formål man er ute etter.

Men det finnes bare to veier å gå hvis staten vil bruke mindre penger på syke: Enten må den velte mer av utgiftene over på brukerne eller så må den få helsevesenet til å arbeide hardere. Hvis legelønn etter produktivitet gir slike resultater, bør ikke ideologi eller faginteresser få stå i veien for det. Men vi skal vite at slike prosesser er veldig tunge i en tid da staten flyter over av penger.