Profesjonelt rot

Det begynner å bli bekymringsfullt at NRK-styret med all sin profesjonalitet gjør så mye dumt.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

DET BUTTER IMOT for det profesjonelle styret i NRK. Det har problemer med å finne en etterfølger til Einar Førde. Hodejegerfirmaet begynner å tenke på sitt renommé og kaster kortene. Styreformannen, Torgeir Reve, truer med å gå. Men først vil han åpenbart på lekkasjejakt. Det hele virker alt annet enn profesjonelt. I dag får styret kanskje sparken av kulturministeren.

Problemet for den dyktige akademikeren Torgeir Reve er at han er kommet inn i en verden som lærebøkene hans ikke handler om. Der står det sikkert mye bra om styring og lederansettelser i bedrifter som produserer mobiltelefoner eller spiker, som borer tunneler eller driver med reklame. De handler definitivt ikke om tunge kulturinstitusjoner som er innvevd i hele vårt samfunnsmønster.

NÅ ER DET JO NETTOPP noe annet enn dette Torgeir Reve øyensynlig vil at NRK skal bli. Men da kan han ikke starte med fasit, han må ta fatt der NRK er nå. Han må rett og slett gå inn i prosessen med utgangspunkt i det institusjonen har av historie og tradisjoner. Da går det ikke an å komme trekkende med en haug siviløkonomer han har truffet på lederkurs på Solstrand. De kan være så dyktige de vil innenfor det som er det vanlige bedriftslivs referanseramme. Men av NRKs leder kreves det mer enn utmerkede evner til å føre regnskapsbøker og trekke opp strategier for lønnsom produksjon.

Men NRK har naturligvis et problem når det ikke lar seg gjøre å finne kandidater som er egnet eller vil. Sentralstyret i Det norske Arbeiderparti greide jo dette mye bedre i alle de år det var hodejegerfirma for NRK. Og sant å si: Det er en imponerende rekke av sjefer som marsjerer foran den personen Reve skal trylle fram: Litteraturprofessor Olav Midttun, kirke- og undervisningsminister og lektor Kåre Fostervoll, professor dr. med. Hans Jakob Ustvedt, redaktør og forfatter Torolf Elster, statsråd og sjef for Arbeidernes Opplysningsforbund, AOF, Bjartmar Gjerde og stortingsrepresentant og statsråd Einar Førde. Det var folk som hadde et dokumentert samfunnssyn, som hadde vært aktive i norsk samfunnsliv, som hadde latt høre fra seg i debatter om politikk og kultur. De ble ikke trukket opp av en tom eske.

NÅR DET NYE STYRET nå har funnet ut at denne rekken må brytes, bør det i alle fall ikke bli forbauset om det blir strid. Det må bli debatt når man går inn og flytter grenser for en institusjon som er en del av det norske system. Det er åpenbart at tida er omme for NRK-sjefer som ansettes av politiske hensyn. Men det betyr ikke at man kan se bort fra alle de andre kvalifikasjonene forgjengerne hadde.

I en dramatisk endringsprosess må styret dessuten finne seg i at det stormer og lekker. Det er patetisk når styreformannen nå gjør lekkasjene fra prosessen til en hovedgrunn til at det låser seg. Styreformannen må venne seg til å leve med at ansettelse av NRK-sjef oppfattes som en offentlig tilsetting som vi lisensbetalere vil ha del i.

LÆREBØKER I ORGANISASJON og bedriftsledelse er etter hva jeg hører, fulle av prinsipper for det som går bra. Derimot handler de lite om store problemer som oppstår i overgangsfaser, f.eks. når en institusjon skal omstilles fra politisk styring til marked, fra kultur til kommers, fra økonomisk overflod til trange rammer. I en slik fase tror jeg første bud er å få folk med seg. Det nytter i hvert fall ikke å pukke på at «slik gjør vi det i næringslivet» og kjefte på styremedlemmene for at de ikke holder tett. Noen ganger er det simpelthen lurt å trekke på skulderen og gå videre.

Torgeir Reve må nok arbeide mer med premissene for prosessen. De bør f.eks. ta utgangspunkt i det positive i NRK-kulturen. Da vil styreformannen se at det nettopp er blant de ansatte at budsjettlojaliteten nå finnes, mens han som hadde ansvar for at budsjettene sprakk, Tom Berntzen, har gått. Da er det kanskje heller ikke den økonomiske kompetansen som er viktigst å hente gjennom ny sjef.

Kanskje bør styret forsone seg med en overgangsfigur som NRK-sjef, slik TV2 gjorde da de valgte Dagens Næringslivs suksessombruste redaktør? Finnes det ikke enda en 60 år gammel redaktør, forlagsmann eller kvinne, en professor med lederegenskaper? Bokholderiet må man jo i alle fall sette ut til en økonom.