Professor (62) fikk sparken for grove ærekrenkelser

Skjelte ut ledelsen for en vestkant-klikk. Første professor-dom på 199 år ved Universitetet i Oslo.

 TAPTE:  Professor Arnved Nedkvitne, her under saksbehandlingen i Oslo tingrett, tapte avskjedigelsessaken mot Universitetet i Oslo. FOTO: KETIL BLOM, UNIVERSITAS.
TAPTE: Professor Arnved Nedkvitne, her under saksbehandlingen i Oslo tingrett, tapte avskjedigelsessaken mot Universitetet i Oslo. FOTO: KETIL BLOM, UNIVERSITAS.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||
(Dagbladet): Som første professor siden 1970-tallet, fikk Arnved Nedkvitne (62) i fjor sparken fra Universitetet i Oslo.

Både fakultetsstyret og universitetsstyret  mente at professoren i middelalderhistorie gått langt over streken i en årrekke med grove krenkelser av sjefen sin og andre personer i universitetssystemet.

Professor Nedkvitne brakte saken inn for rettsapparatet. I dag har Oslo tingrett gitt Universitetet fullt medhold i avskjedigelsen av Nedkvitne.

- Jeg konstaterer at tingretten har tatt til følge Universitetets påstand om at jeg er en vanskelig person. Retten har sett bort fra mitt hovedpoeng, nemlig at instituttet mangler fora for faglige diskusjoner og at professorer ikke har noen påvirkning på rammebetingelsene for forskningen. Denne dommen kan bidra til å kvele diskusjonen ved Universitetet, sier Nedkvitne til Dagbladet fredag kveld.

- Hva sier du til rettens beskrivelse av din dårlige folkeskikk?

- Jeg har flere eksempler på at ledelsen har utvist dårligere folkeskikk enn dette. Denne omgangsformen er slett ikke uvanlig ved instituttet, sier den tidligere professoren.

Første på 199 årIfølge Universitets informasjonsavdeling er det første gang i Universitets 199 år lange historie at avskjedigelse av en professor har havnet i det sivile rettsapparatet.

Tingretten, som har dømt den avskjedige professoren til å betale 184 546 kroner i saksomkostninger, er enige med universitetsledelsen i at  det var korrekt å sparke Nedkvitne etter Tjenestemannslovens paragaf 15, første ledd.

Konflikten mellom Nedkvitne, flere  personer i fagmiljøet generalt og instituttbestyrer Jorunn Bjørgum spesielt startet få år etter at Nedkvitne begynte som professor ved det som nå heter Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH).

Professoren har hevdet at han har reagert som han gjorde fordi insituttledelsen etter hans mening forsøkte å marginalisere hans fag middelalderhistorie.

- En vestkant-klikkOslo tingrett refererer blant annet til en e-post fra 2006 som Nedkvitne sendte til en rekke personer både ved instituttet og utenfor. Der skriver han blant annet at instituttbestyrer Bjørgum definitivt har et problem når det gjelder faglig tyngde og at hennes faglige interessefelt er meget snevert.

- Derimot har hun en sterkt utviklet solidaritetsfølelse i forhold til resten av veskant-klikken hun er en del av, refererer dommen, som også tar med denne karakteristikken fra Nedkvitne om instituttet der han jobbet:
«Skyldes denne konsentrasjonen av makt og penger på mennesker med overklassebakgrunn fra Oslo og Bærum at det finnes en spesielt høy konsentrasjon av gener som skaper intelligens og nytenkning i en surkumferens av 20 km rundt Blindern?»

Oslo tingrett har kommet til at Nedkvitne har begått grove tjenestebrudd ved å la være å stille i møte med ledelsen etter å ha blitt irettesatt.

Retten har lagt vekt på at grovheten i krenkelsene har hatt negativ innvirkning på arbeidsmiljøet.

- I strid med allmenn adferd- Nedkvitnes ytringform er i strid med allment aksepterte normer for adferd, heter det i dommen.

Forskerforbundet har betalt den juridiske hjelpen for den sparkede professoren.

- Det er ennå ikke vurdert om dommen skal ankes, sier generalsekretær Sigrid Leim i Forskerforbundet til Dagbladet.

Nedkvitne legger til at det er opp til hans fagforbund om saken blir anket.

- Jeg er uten jobb, og en ny runde koster masse penger, sier han.