Professor Andenæs uenig i Kjuus-dommen

- Jeg har stor forståelse for mindretallets vurderinger, og ville ha sluttet meg til dommer Lunds votum, sier professor dr. juris Johs Andenæs.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Strafferettseksperten fulgte opplesningen av dommen i Høyesterett fredag, men ønsker å studere premissene grundig før han gir en endelig kommentar.

- Er det forholdet til paragraf 100 som bekymrer?

- Selvsagt er forholdet til ytringsfrihetens vilkår en viktig avveining som hele Høyesterett har gjort, men der resultatet av vurderingen er blitt forskjellig. Avgjørelsen er imidlertid tvilsom, selv om man bortser fra paragraf 100, sier strafferettseksperten, og begrunner det slik:

- Både flertallet og mindretallet har, såvidt jeg kunne oppfatte det,tatt for lett på gjerningsbeskrivelsen i paragraf 135a. Det dreier seg i denne saken om et politisk program, og jeg vil gjerne studere nærmere hvordan begge vota får dette til å harmonere med gjerningsbeskrivelsen i paragrafen.

- Følger dommen noen av de tradisjonelle skillelinjer innenfor jussen?

- Det vil jeg ikke uttale meg om utover det å peke på at justitiarius stemte med mindretallet.

- Har professoren noe synspunkt på det faktum at alle kvinnelige dommere stemte for å forkaste anken?

- Nei, verken på det eller på det faktum at også byrettens dom ble avsagt av en kvinnelig dommer, sier Andenæs.

- Vil dommen kunne få negative følger for medias arbeidsvilkår?

- Det vet jeg lite om, men jeg kan vanskelig tenke meg det, sier Andenæs som understreker at dommen ikke kom overraskende på ham.